Valorizace nájmů odpovídá polovině roční míry inflace


Městská část Praha 4 uplatní pro rok 2023 valorizaci nájemného za pronájem majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeného městské části Praha 4, ve výši 7,55%. To odpovídá polovině roční míry inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 2022. Rozhodla o tom 25. ledna 2023 Rada městské části Praha 4.

„V Praze 4 jsme v uplynulých dvou letech nájemné nevalorizovali,“ uvedl místostarosta pro majetek a kulturu Michal Hroza (TOP 09). „V souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 jsme chtěli snížit ekonomický dopad krizových opatření vlády na nájemce nemovitostí, a tak pomoci obyvatelům a podnikatelům v době snížení nebo dokonce výpadku jejich příjmů překonat nelehkou situaci.“

Český statistický úřad vyhlásil roční míru inflace za rok 2022 ve výši 15,1%. Valorizace uplatněná městskou částí Praha 4 pro letošní rok je ale pouze ve výši jedné poloviny roční míry vyhlášené inflace.

„V současné době vzhledem k razantnímu zvýšení cen materiálu a stavebních prací na trhu a současně pro zachování alespoň minimálního financování oprav a investic nemovitostí a jejich průběžné údržby je nutné k valorizaci nájmů přistoupit. Protože dobře víme, že náklady nyní rostou všem, rozhodli jsme nevyužít celou míru vyhlášené inflace, ale uplatníme pouze poloviční valorizaci ve výši 7,55 procenta,“ uvedl dále místostarosta Michal Hroza.

Valorizace bude uplatněna ve všech případech smluvních vztahů, které obsahují ujednání o valorizaci nájemného.

Celkem deset nových bytů postaví městská část Praha 4 v podkroví pěti domů v Táborské ulici. Stavební záměr a soutěž dnes schválili radní městské části. Projekt bude stát podle předpokladů necelých 20 milionů korun.
Ilustrační foto


Aktualizováno: 25.01.2023 – Vít Drbal
Vytisknout