V kurzu pro chůvy jsou ještě volná místa

V bezplatném vzdělávacím kurzu pro nezaměstnané ženy ve věku 55 – 64 let jsou stále ještě volná místa.

Kurz chůva 2018Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 bude stejně jako v předchozím roce pořádat bezplatný kurz s názvem „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, v jehož rámci mohou ženy ohrožené na trhu práce získat novou profesní kvalifikaci.

Absolvováním 80 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe v mateřských školkách i dětských skupinách a složením kvalifikační zkoušky budou mít možnost hledat pracovní uplatnění jako chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Celý kurz je pořádán v rámci realizace projektu „Posilování pozice ohrožených žen ve věku 55 – 64 let na trhu práce v Praze“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Více informací o kurzu
naleznou zájemkyně na internetových stránkách www.zzpraha4.cz a u metodičky vzdělávání Ivy Mikšů na tel. č. 770 119 775.

Kurz chůva 2018Kurz chůva 2018Kurz chůva 2018
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
Zveřejněno: 30.01.2018 – Vít Drbal
Vytisknout