V červenci čekají řidiče na Jižní spojce rozsáhlá omezení


Jižní spojka 2019 opravy

Technická správa komunikací začne na počátku července práce na několika místech na Jižní spojce ve směru na Štěrboholy. Omezení začnou 2. července 2019 a postupně budou sahat od Spořilova až po Lanový most.

Jižní spojka 2019 opravyV průběhu července TSK provede diagnostiku Lanového mostu (Y529)
 • Od 2. července do 16. srpna 2019 proto z důvodu prací uzavře levé (rychlé) pruhy na mostě v obou směrech. Provoz bude veden 2+2 v každém směru.
 • Následně v tomto úseku od 16. července 2019 naváže zahájení prací na opravě svodidel od nájezdu z ulice Průběžná až po hranice Prahy 4 ve směru z centra, kde práce omezí nejprve pravý jízdní pruh, a následně levý. Doprava bude opět vždy vedena 2 + 2 jízdní pruhy.
„Koordinovali jsme práce i omezení tak, aby se v celém úseku v délce přibližně dvou kilometrů neměnila z pohledu řidičů doprava každých pár set metrů. Proto bude jedno delší omezení, které zajistí lepší průjezdnost a nebude řidičům častými změnami režimu dělat problémy, které by mohly vést ke zbytečným kritickým situacím,“ konstatuje Barbora Lišková z TSK.


Opravy stožárů veřejného osvětlení
 • Od 5. července do 25. srpna 2019 bude omezen provoz na Jižní spojce v úseku Průběžná – Barrandovský most. Důvodem je oprava stožárů veřejného osvětlení. Práce budou probíhat postupně v levých jízdních pruzích v obou směrech.
Práce jsou rozděleny na 24 úseků, z nich každý je dlouhý cca 400 m, pracovat se na něm bude cca 2 – 3 dny. Dotčený úsek bude uzavřen a doprava bude svedena ze tří do dvou jízdních pruhů. Investorem opravy je Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor hospodaření s majetkem, zhotovitelem spol. SUE, s.r.o.
Předpokládaný harmonogram:
 • 5. července – 5. srpna – ve směru do centra od přemostění Průběžná – Švehlova až za přemostění Michelská – Vídeňská (celkem 14 úseků),
 • 6. srpna – 25. srpna - ve směru z centra od Barrandovského mostu až k přemostění Michelská – Vídeňská (celkem 10 úseků).


Jižní spojka 2019 opravyRekonstrukce protihlukové stěny v oblasti Spořilova
 • Od 8. července 2019 začne TSK také s rekonstrukcí protihlukové stěny v oblasti Spořilova, a to v úseku mezi ulicemi Sliačská a Chodovská. Práce by měly skončit 16. prosince 2019.
„Jedná se o rekonstrukci další protihlukové stěny, která je součástí celkové protihlukové ochrany této oblasti. Loni jsme modernizovali nedalekou PHS začínající za nájezdem od Spořilova a letos práce pokračují v této části,“ vysvětluje Barbora Lišková. Nejprve bude provedena demolice stávající PHS a do konce roku proběhne výstavba nové stěny v délce cca 700 metrů.


lanový mostÚplná uzavírka lanového mostu
 • V závěru července a počátkem srpna 2019 pak v souvislosti s diagnostikou Lanového mostu dojde k jeho úplnému uzavření.
„Z důvodu provedení potřebných zkoušek potřebujeme most zcela uzavřít. Práce jsme naplánovali tak, aby co nejméně zasáhly dopravu. Budeme tedy pracovat vždy od sobotního poledne do nedělního odpoledne. O omezení budeme řidiče včas a dopředu informovat a vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších komunikací na území našeho hlavního města úzce, spolupracujeme i s Policií ČR a všemi dotčenými subjekty,“ říká Barbora Lišková.
 • Lanový most tak bude neprůjezdný o víkendech 20. – 21. 7. 2019 a 3. – 4. 8. 2019.
 • Doba výluky je plánována vždy od sobotních 11:30 do nedělních 14:00 hodin.
 • Objízdné trasy budou stanoveny a značeny s dostatečným předstihem.


Jižní spojka 2019 opravyOprava svodidel a nejzatíženějšího pruhu
Obnova vozovky a bezpečnostního záchytného systému (svodidel). Projekt je rozdělen na dvě části, a to dle dotčeného jízdního pásu na SO100.1 – Z CENTRA a SO100.2 – DO CENTRA. V části stavby ve směru z centra navíc proběhne obnova povrchu nejvíce zatíženého, tedy pravého jízdního pruhu.
 • Úsek: nájezd z ulice Průběžná – hranice Prahy 4
 • Termín: 16. 7. – 15. 10. 2019
 • Dopravní omezení: Uzavírání přilehlého jízdního pruhu a doprava vedena ve zúženém jízdním pásu po etapách. Práce začnou ve směru z centra v pravém jízdním pruhu.Zdroj: TZ - TSK info a TZ MHMP

Zveřejněno: 01.07.2019 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 01.07.2019 – Vít Drbal
Vytisknout