V Podolí proběhla veřejná diskuse s obyvateli na téma jednosměrek

V pondělí 22. února proběhlo v ZŠ Nedvědovo náměstí veřejné projednání návrhu úpravy režimu jednosměrek v Podolí, který je v platnosti od května 2014. Diskuse s obyvateli se zúčastnil starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ) a radní Jaroslav Míth (ODS), který s obyvateli o možných úpravách vedl v předchozím roce řadu jednání.

„V Podolí dlouhá léta žiji a sám jsem si okusil nedostatky zvoleného režimu,“ uvedl radní Jaroslav Míth. „Proto jsem začal shromažďovat podněty občanů, kteří se na mě začali přirozeně obracet, a na společných setkáních jsme hledali možnou kompromisní variantu. Proto jsem rád, že se „Podoláci“ aktivně zapojili a snad se nám společně podařilo nalézt akceptovatelnou variantu.“

„Veřejné projednání, které proběhlo v Podolí, jsme uspořádali v rámci místní Agendy 21,“ uvedl starosta Petr Štěpánek. „Jednalo se o potvrzení a impulz, že změny, které obyvatelé navrhovali, jsme zapracovali do projektu a že se jimi podrobně zabýváme.“

Vytisknout