Uzavřené schodiště v Braníku bude opraveno

Schodiště mezi ulicemi Vlnitá a Pod Křížkem v Braníku, které je nyní kvůli nevyhovujícímu stavu uzavřeno, protože nezajišťuje bezpečný pohyb chodců, opraví Technická správa komunikací hlavního města Prahy. Rada městské části Praha 4 k tomu vydala souhlasné stanovisko.

Tato místní komunikaci je určena výlučně pro chodce a tvoří venkovní schodiště v kombinaci se spojovacími rampami. Její délka je zhruba 150 metrů a svažuje se směrem od jihu k severu s výškovým rozdílem přibližně 27,5 metru.
Rekonstrukcí dojde k zásadnímu zlepšení technického stavu a zvýšení uživatelského komfortu komunikace. Celé schodiště bude přetvarováno tak, aby bylo pohodlné, podesty a zpevněné plochy budou ve spádu maximálně 5%, schodiště bude mít ve spodní části šířku 1400 mm a v horní 1200 mm. Navíc bude osazeno kovovým zábradlím s madlem. Boční plochy schodiště budou zasypány zeminou a zatravněny.

Předpokládaná doba rekonstrukce je od 2. čtvrtletí roku 2019 do 4. čtvrtletí roku 2020.
Zveřejněno: 17.01.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout