Uzavírka v ulici Vltavanů

Pozemní komunikaci v ulici Vltavanů uzavřel majitel pozemku, na němž se předmětná účelová komunikace nachází, neboť se domnívá, že jsou porušována jeho vlastnická práva. Tato komunikace není ve vlastnictví hlavního města Prahy, tudíž není místní komunikací, a proto má mnohem menší právní ochranu než místní komunikace.

Silniční správní úřad v součinnosti se stavebním úřadem činí veškerá možná zákonná opatření vedoucí k obnovení provozu v uzavřeném úseku.