Upozornění: zvažte v době lockdownu cestu na úřad


OSA - OP a Pasy

Vzhledem k novým vládním opatřením v souvislosti s pandemií COVID 19 žádá Úřad městské čísti Praha 4 občany, aby důkladně zvážili osobní návštěvu Odboru správních agend v úředních hodinách pondělí 8 – 13 hodin a středa 13 – 18 hodin. Tyto úřední hodiny jsou primárně určeny pro neodkladné úkony, například požádání o občanský průkaz po jeho ztrátě či odcizení, vyzvednutí občanského průkazu v nezbytně nutném případě.

Pokud je váš současný občanský průkaz platný, nový občanský průkaz si můžete vyzvednout kdykoli později, jakmile současná mimořádná opatření pominou.

Občanské průkazy, které mají oddělenou část rohu A či B (například po změně trvalého pobytu či po změně rodinného stavu), jsou i nadále platnými doklady, pokud nemají prošlou platnost, tudíž není nezbytně nutné si v době nouzového stavu, kdy vláda omezuje fungování úřadů i kontakty mezi lidmi, žádat o nový občanský průkaz na příslušném oddělení. Podobně je to v případě, kdy občanský průkaz platí ještě nejméně po dobu dvou měsíců.

Ke zvážení je rovněž to, zda je právě nyní nutné provádět změnu trvalého pobytu v oddělení evidence obyvatel.

Na úseku matrik Odbor správních agend Úřadu MČ Praha 4 rovněž žádá o zvážení neodkladnosti vašeho případu.

V současné době, pokud to není nezbytně nutné, nedoporučuje podávat žádosti o cestovní pasy.

Při úředních hodinách se v těchto dnech tvoří na úřadu fronty, které je možné omezit právě výše uvedenými doporučeními, a tím zabránit kontaktu většího počtu osob a minimalizovat riziko nákazy. Více v Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření ZDE.

Před návštěvou našeho odboru doporučujeme se obrátit na jednotlivá oddělení Odboru správních agend a zkonzultovat neodkladnost vašeho případu.UPOZORNĚNÍ: Agendy v rámci Registru řidičů (řidičské průkazy a pod.) i agendy v rámci Registru vozidel (technické průkazy, přihlašování vozidel, RZ a podobně) neřeší zdejší úřad, nýbrž příslušná pracoviště dopravně správních činností magistrátu hl. m. Prahy - více ZDE .Zveřejněno: 21.10.2020 – Vít Drbal
Vytisknout