Upozornění pro majitele topných zařízení na pevná paliva


Hlavní město Praha schválilo vyhlášku č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, která zakazuje spalování vybraných druhů paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy.

Konkrétně je od 8. října 2019 zakázáno spalovat všechny druhy pevných paliv v období smogové situace v zařízeních, která neslouží jako primární zdroj tepla. Jde většinou krby na dřevo, včetně problematického mokrého dřeva. Informaci o vyhlášení smogové situace společně s informací o zákazu hlavní město zveřejní neprodleně po vzniku smogové situace na své úřední desce a na webových stránkách.

Od 1. října 2020 k tomuto zákazu přibude i zákaz spalování fosilních paliv v zařízeních 1. a 2. emisní třídy, nebo těch, která rovněž (kromě například zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) slouží pro přímé vytápění místa instalace. Opět jsou tím myšleny krby a podobná zařízení s nedokonalým spalováním za nižší teploty.

Přechodné období je tu proto, aby všichni majitelé měli šanci podat a vyřídit si žádost pro přestavbu dosavadního zařízení na zařízení s vyšší emisní třídou. Žádosti o kotlíkové dotace lze opět podávat od 21. října 2019.

kotle a topení
Zveřejněno: 21.10.2019 – Vít Drbal
Vytisknout