Upozornění majitelům psů na splatnost místního poplatku ze psů v roce 2019

pes balkónový

Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů na splatnost místního poplatku ze psů v roce 2019. 

Poplatek je splatný bez vyměření předem (složenky na místní poplatek se nerozesílají)!
 
Do 31. března 2019 je splatný poplatek ze psa:

- sazba poplatku Kč 200 Kč  - pro  důchodce (kdy důchod je jediný zdroj příjmu)
- sazba poplatku Kč 600 Kč  u rodinného domu 
- sazba poplatku Kč 750 Kčv bytě za I. pololetí 2019 (leden - červen).

Sazba za celý kalendářní rok činí v bytě Kč 1500 Kč. Splatnost zbývající části poplatku za II. pololetí (také 750,-)(červenec - prosinec) je do 31.8. 2019

Pokud majitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.
 
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa,  změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa, přihlášení psa k místním poplatkům psa staršího 3 měsíců, přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku) je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky č.23/2003 §4 odst.1), povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.
 
Mnohým také letos končí dvouletá úleva od místního poplatku ze psů v důsledku trvalého označení psa (čipování).
 
Poplatek lze platit bankovním převodem, dále pak v informačních centrech, na pokladně ÚMČ P4 na Antala Staška 2059/80b, nebo na poště složenkou typu A. V těchto případech platby je velice důležitéznát váš variabilní symbol, který je 10místný a začíná 9004…… nebo začíná 1341……. (je vždy uveden pod čarou na přihlášce k místnímu poplatku).

Účet pro úhradu místního poplatku ze psů je: 19-2000832359/0800.
 
Pokud někdo neví svůj variabilní symbol, nebo bude-li potřebovat nějakou bližší informaci, či si není jistý výší letošního poplatku (sleva na čipování po dobu dvou let  max. do výše Kč 350,-), může kontaktovat správce poplatku na tel.:
261 192 488, 261 192 434 nebo na emailové adrese:  eva.sedlakova@praha4.cz nebo vladimira.roschlova@praha4.cz.
Vloženo: 06.03.2019   |   Aktualizováno: 27.03.2019
Vytisknout