Uhrazení místního poplatku ze psů za rok 2017

Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů na splatnost místního poplatku ze psů v kalendářním roce 2017. Do 31. března je poplatek ze psa splatný (bez vyměření předem) pro důchodce (důchod je jediný zdroj příjmu – sazba 200 Kč), majitele rodinných domů (sazba 600 Kč) a poplatek za I. pololetí roku 2017 (leden až červen) 750 Kč za psa chovaného v bytě (při sazbě 1500 Kč).

Pokud majitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.

Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (např. úmrtí psa, změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa, přihlášení psa k místním poplatkům psa staršího 3 měsíců, přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku) je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky č.23/2003 §4 odst.1), povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

Mnohým také letos končí dvouletá úleva od místního poplatku ze psů v důsledku trvalého označení psa (čipování).

POPLATEK LZE PLATIT:

V těchto případech platby je velice důležitý znát Váš variabilní symbol, který je 10ti místný a začíná 9004... nebo 1341... (je vždy uveden pod čarou na přihlášce k místnímu poplatku).

Pokud  někdo nezná svůj variabilní symbol, nebo bude-li potřebovat nějakou bližší informaci, či si není jistý výší letošního poplatku (sleva na čipování po dobu dvou let v max. výši 350 Kč), může kontaktovat správce poplatku.

KONTAKT NA SPRÁVCE POPLATKU
jméno a příjmení
email
telefon
Eva SEDLÁKOVÁ
eva.sedlakova@praha4.cz 261 192 434
Vladimíra RÖSCHLOVÁ
vladimira.roschlova@praha4.cz
261 192 488
Vytisknout