Tramvajová trať Modřany – Libuš má pravomocné stavební povolení


„Vizualizace TT Modřany – Libuš“. Autor vizualizace TT: Metroprojekt.
„Vizualizace TT Modřany – Libuš“. Autor vizualizace TT: Metroprojekt.

Tramvajová síť v Praze se v blízké době prodlouží o další necelé dva kilometry. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) totiž pro tramvajovou trať Modřany – Libuš získal pravomocné stavební povolení. Současně v nejbližších týdnech DPP vypíše veřejnou zakázku na jejího zhotovitele. Trať Modřany – Libuš bude 1,7 km dlouhá a budou na ní čtyři páry zastávek. DPP předpokládá zahájení výstavby letos v říjnu a její dokončení na konci příštího roku.

Nová tramvajová trať Modřany – Libuš bude dvoukolejná, naváže na dosavadní obratiště Sídliště Modřany, odkud dále povede podél ulice Generála Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí, do které odbočí. Po Novodvorské ulici pak povede k budoucí stanici metra D Libuš, do úrovně současné autobusové zastávky Pavlíkova, kde bude ukončena úvratí. Po dokončení stavby se zastávka Pavlíkova přejmenuje na Libuš.

Dopravní podnik na nové tramvajové trati vybuduje 4 dvojice zastávek: Modřanský vodojem, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a již zmiňovanou Libuš. Poslední dvě jmenované umožní cestujícím přestup na místní autobusové linky. Nová tramvajová trať Modřany – Libuš nabídne obyvatelům Sídliště Libuš a jeho okolí přímou dopravu do Modřan, Braníka a dále do centra například na Palackého náměstí nebo na stanici metra Staroměstská bez nutnosti přestupovat. Odhadované náklady stavby jsou cca 350 mil. Kč, 85 % z nich pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava.

Původní projekt počítal s vybudováním tramvajové smyčky u stanice metra D Libuš, ve které by trať Modřany – Libuš končila. Rada hl. m. Prahy ale loni rozhodla o dalším prodloužení tramvajové tratě o 1,8 km až k budoucí stanici metra D Nové Dvory. U stanice metra D Libuš proto vznikne pouze smyčka dočasná.

Situace TT k metru D ve 3D mapy.cz
Situace budoucí TT k metru D ve 3D mapy.cz - označena zastávka Pavlíkova


Zveřejněno: 28.02.2021 – Vít Drbal
Vytisknout