Tradiční Novoroční koncert 2023 bude opět na Nuselské radnici


Novoroční koncert na Nuselské radnici - 2023
Koncertní sezónu na Nuselské radnici zahájíme tradičně novoročním koncertem. Vstupenky v ceně 50 Kč budou v prodeji od 5. prosince 2022 na obvyklém místě - na pobočce Czech POINT v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 4 na Budějovické. Samotný koncert se pak uskuteční v úterý 10. ledna 2022 od 17 hodin.

Upozorňujeme, že vstupenky v místě a čase koncertu již nelze zakoupit'

10. ledna 2023

Komorní orchestr HARMONIA PRAGA

Štefan Britvík – dirigent
Miroslav Vilímec – koncertní mistr
Adam Bydžovský – klarinet

Novoroční koncert na Nuselské radnici - 2023

Komorní orchestr HARMONIA PRAGA zahájil svoji činnost po řadě úspěšných vystoupení symfonického orchestru Symphony Prague s úmyslem oslovit publikum v komorním prostředí. Orchestr vystupuje pravidelně v tuzemsku i zahraničí. V roce 2013 zahájit cyklus koncertů na Novoměstské radnici, kde již uvedl vedle standartního repertoáru řadu novinek. Ve světové premiéře tam zazněla Š. Britvíkem nově objevená Vaňhalova Symfonie E dur i houslový koncert J. J. Ryby. Kromě těchto objevů z období klasicismu se orchestr věnuje i tvorbě našich současných skladatelů (J. Teml, O. Kukal a další).

Novoroční koncert na Nuselské radnici - 2023
Štefan Britvík je šéfdirigentem symfonického orchestru Symphony Prague a spolupracuje i Harmonia Praga. S těmito orchestry absolvoval řadu koncertů doma i v zahraničí. Vystoupil v Paříži a v mnoha dalších městech ve Francii, Německu a Španělsku. Spolupracuje též s našimi i zahraničními sbory. Jako hudební badatel objevil a natočil na CD mnohá díla našich klasiků, světově premiéroval např. Symfonii E dur J. Vaňhala a řadu skladeb J. J. Ryby.

Novoroční koncert na Nuselské radnici - 2023

Miroslav Vilímec patří mezi naše přední houslisty. Je dlouholetým členem České filharmonie, se kterou mnohokrát vystupoval i jako sólista (koncerty N. Paganiniho, E. Lala, W. A. Mozarta). V současné době je též koncertním mistrem a uměleckým vedoucím orchestrům Symphony Prague i Harmonia Praga. Je zaníceným objevovatelem méně uváděných skladeb pro housle. Mezi jeho významné počiny se řadí souborná nahrávka čtrnácti houslových koncertů francouzského skladatele Josepha Boulogne.

Novoroční koncert na Nuselské radnici - 2023

Adam Bydžovský se narodil v roce 2004. Ke hře na klarinet ho přivedli jeho rodiče již v šesti letech. Jeho otec Miloš Bydžovský ml. je sólo klarinetistou orchestru Národního divadla, kde dlouhá léta působil i jeho dědeček Miloš Bydžovský. Adam studoval na ZUŠ Biskupská (Ant. Polívka) a nyní navštěvuje 4. ročník Pražské konzervatoře (M. Polák). Je laureátem celostátních soutěží (ZUŠ-2018, Pardubické dechy 2020 a 2022).

V roce 2022 zvítězil v konkurzu do Orchestrální akademie Symfonického orchestru Českého rozhlasu.Koncerty na Nuselské radnici - logoznak logo praha 4 na web
Vloženo: 10.11.2022 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 02.01.2023 – Vít Drbal
Vytisknout