Svoz odpadu během vánočních svátků

Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu během vánočních a novoročních svátků. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

Svoz směsného odpadu:
  • od 21. do 31. prosince 2016 probíhá normální svoz dle příslušných programů
  • od 1. ledna 2017 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
  • od 2. do 6. ledna 2017 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:
  • od 21. do 31. prosince 2016 probíhá normální svoz dle příslušných programů
  • od 14. do 31. prosince 2016 probíhá mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů
  • od 1. ledna 2017 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
  • od 2. do 6. ledna 2017 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

VÁNOČNÍ STROMKY DO POPELNICE NEPATŘÍ !!

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich. V případech činžovních a rodinných domů odkládejte vánočního stromky k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Stromky vyhazujte nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.

Umělé stromky nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.
Vánoční stromek u popelnic (zdroj - Opavský a Hlučínský deník.cz)
Vytisknout