Studie proveditelnosti k akci Branická - hluk

Rada městské části Praha 4 na svém 6. zasedání dne 12. 3. 2014 přijala usnesení, ve kterém vzala na vědomí studii proveditelnosti akce Branická – hluk, Praha 4.

Součástí tohoto usnesení bylo také souhlasné stanovisko s rozšířením dotčeného území pro akci Branická - snížením hlukové zátěže ve dvou etapách:

  1. snížení hlukové zátěže na pozemky parc. č. 1765/11, 1765/17, 2950/1 a 2951/4, všechny v k. ú. Braník,
  2. snížení hlukové zátěže i na Branické náměstí na pozemky parc.č. 2834 a 2835/5 k.ú. Braník.

„Žádáme Technickou správu hlavního města Prahy o projednání studie proveditelnosti akce Branická – hluk s rezidenty z Branické ulice,“ říká starosta Pavel Caldr.

Obyvatelé mají zároveň možnost zasílat na email - starosta@praha4.cz své ponděty a připomínky k Branické ulici.

KE STAŽENÍ: