Streetbus Uličník nově vyjede i na Jílovskou


Uličník 2021 - nově i u ZŠ Jílovská

Autobus, který pomáhá dětem a dospívajícím na území městské části Praha 4, rozšíří své působiště o další lokalitu. Kromě ulice Poláčkova, kam nízkoprahový klub jezdí vždy v sudé týdny ve středu odpoledne, přibude další stanoviště v ulici Jílovská. Tam se streetbus objeví poprvé v letošním roce 28. dubna 2021 a následně každou středu v liché týdny.

Nízkoprahový klub nabízí své služby všem dětem a dospívajícím do věku 19let. O radu ale mohou požádat i starší nebo rodiče. Kromě poradenství nabízí Uličník také doučování. Tím pracovníci reagují na aktuální potřeby dětí, které se pomalu vracejí do škol.

"Klub v autobusu je unikátní nejen svou mobilitou, ale je také jediným nízkoprahovým zařízením, které městská část Praha 4 má,“ uvedla Bc. Lucie Michková, předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 4, která pro městskou část Praha 4 Uličník objevila.

Uličník mohou děti a mladiství navštívit bez udání důvodu, a to anonymně. Pomáhá jim mj. při řešení nepříznivých životních situací, navíc je směruje ke smysluplnému trávení volného času.

Takže ještě pro lepší orientaci jednou - vždy ve středu 13 - 18 od. před školou:
  • liché týdny - ZŠ Jílovská (týden od 26. 4. je 17. v tomto roce, tedy lichý)
  • sudé týdny - ZŠ Poláčkova (týden od 3. 5. je 18. v tomto roce, tedy sudý)
(kalendář je i na titulní stránce našeho webu)

Provozovatelem autobusu je organizace R-mosty. Projekt byl podpořen z grantu hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2021.

Uličník 2021 - doučování


Aktualizováno: 26.04.2021 – Vít Drbal
Vytisknout