Stanovisko k územnímu řízení a stavebnímu řízení

Postup vyřízení věci

Žadatel pro účely vydání stanoviska k územnímu nebo stavebnímu řízení je povinen předložit projektovou dokumentaci odboru životního prostředí a dopravy. 

Předkládá se kompletní projektová dokumentace, zejména řešení problematiky stavebních odpadů a řešení otázky zeleně (koeficient zeleně, sadové úpravy).

Formulář Žádost o závazné stanovisko nebo vyjádření OŽPAD jako dotčeného orgánu (není povinný)

Forma vyřízení

Písemnou žádost o vydání stanoviska předkládá stavebník. Ze žádosti musí být zřejmé, o jakou formu řízení se jedná (stavební , územní, sloučené řízení).

Záležitost vyřizuje Odbor životního prostředí a dopravy


Právní úprava

  • Zákon č. 541/2020 Sb. Sb. o odpadech, v platném znění
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
  • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
Aktualizováno: 05.11.2021 – Vít Drbal
Vytisknout