Spořilovská spojka: zakrytí v nedohlednu!


Obyvatelé Spořilova, především z okolí Spořilovské, čekají řadu let na řešení problému, který jim přináší nadměrný hluk a emise z těžké kamionové dopravy. Úlevu jim má přinést těžké zakrytí této nadměrně zatížené komunikace připravované minimálně od roku 2015. To je stále v nedohlednu.

I když tento projekt má Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) již od roku 2019, hlavní město naprosto nečekaně dalo přednost výstavbě Hloubětínského tunelu na Průmyslovém polookruhu v severovýchodní části města, kde není připraveno nic. A chce na tento projekt uvolnit 320 milionů korun.

Po Jižní spojce a Spořilovské ulici jezdí stovky kamionů, které by tuto část Prahy 4 mohly minout, pokud by byla dostavěna jihovýchodní část pražského okruhu. Spořilovská tak v současné době nahrazuje pražský silniční okruh určený pro tranzitní dopravu. To poškozuje obyvatele Spořilova, kteří trpí nadměrným hlukem a emisemi, které snižují kvalitu jejich bydlení a mohou mít negativní vliv na jejich zdraví. Měření v minulých letech opakovaně prokázalo překročení hygienických limitů.

Městská část Praha 4 připravila ve spolupráci s TSK Praha a hlavním městem těžké zakrytí Spořilovské, tj. vedení dopravy tunelem, s parkovou úpravou na povrchu. Naděje, že se tak stane v dohledné době, se opět vzdálila, když Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo záměr výběrového řízení na projekt Hloubětínského tunelu.

Zakrytí Spořilovské a svedení dopravy do tunelu představuje nejefektivnější způsob eliminace negativních dopadů od dopravy na této komunikaci. Kromě omezení hluku zajišťuje i možnost urbanistického propojení obou dnes oddělených částí Spořilova novou městskou plochou s parkovou úpravou. Tunelová část má podle studie proveditelnosti měřit zhruba 720 metrů, na oba portály naváží protihlukové stěny v délce asi 200 metrů.

Zakrytí Spořilovské ulice bylo zařazeno mezi strategické stavby hlavního města Prahy a v návrhu rozpočtu na rok 2017 bylo zařazeno v kapitole 3 Doprava v celkové hodnotě 2,6 miliardy Kč, s čerpáním 5 milionů Kč během prvního roku.

Náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy a památkové péče Adam Scheinherr (Praha sobě) však od roku 2019 nezajistil na projekční přípravu a realizaci zakrytí Spořilovské ulice ani korunu.

Spořilovská spojka - ilustrace zakrytí

Aktualizováno: 26.04.2022 – Vít Drbal
Vytisknout