Společné jednání k návrhu Metropolitního plánu je u konce

V pátek 27. 7. 2018 uplynula lhůta pro podávání připomínek a stanovisek k návrhu nového Metropolitního plánu. Skončilo tím tzv. společné jednání. Městská část Praha 4 své velmi kritické připomínky k návrhu Metropolitního plánu projednala a schválila na jednání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 13. 6. 2018. Do 49 obecných připomínek a téměř tří stovek připomínek ke konkrétním lokalitám byly zapracovány podněty občanů a spolků z Prahy 4, které byly sbírány od konce března tohoto roku. Více ve zprávě Praha 4 žádá přepracování Metropolitního plánu. S připomínkami městské části Praha 4 se mohou občané detailně seznámit zde.

 

Po ukončení společného projednání Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy zaeviduje a společně s IPR Praha a určeným zastupitelem hl. m. Prahy vypořádá obdržené připomínky, jejichž přesný počet bude znám až koncem roku 2018. Vyhodnocení připomínek bude probíhat ve třech etapách, z nichž každá bude trvat 4-5 měsíců. Postupně dojde na připomínky dotčených orgánů, městských částí a fyzických a právnických osob. IPR Praha následně návrh Metropolitního plánu upraví. Očekává se, že upravený návrh bude znám cca za dva roky. Následně bude vyhlášeno druhé kolo projednávání, tj. veřejné projednání, ve kterém bude opět možno podávat připomínky. Podle nich vznikne znovu upravený návrh, který bude muset být do konce roku 2022 schválen zastupiteli hl. m. Prahy. Teprve potom bude Metropolitní plán platný a účinný.