Spojnice Nuslí a Pankráce řeší i sjednocení spojů MHD

Rada hlavního města Prahy dnes schválila návrh Koncepční studie ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní jako závazný podklad pro navazující projektovou přípravu, která bude řešit rekonstrukci ulic v této lokalitě. Studie navrhuje budoucí podobu celého uličního prostoru a vhodné prostorové a technické uspořádání odpovídající současným potřebám města.

„Klíčovým zlepšením pro obyvatele Prahy 4 bude sjednocení stanic a zastávek metra C Pražského povstání, tramvaje číslo 18 a autobusů na linkách 193 a 134 do jednoho přestupního uzlu,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Lidé tak budou moci během méně než jedné minuty přestoupit mezi metrem, tramvají a autobusem.“

V současné době staví tramvaj a autobusy v různých ulicích bez návaznosti a přestupní časy jsou několikaminutové. Pasažérům tak zbytečně ujíždějí spoje.

Koncepční studie byla projednána ve dvou fázích s veřejností. V první v říjnu 2015 zjišťovali odborníci z IPR Praha aktuální potřeby uživatelů Táborské ulice. Uskutečnila se komunitní vycházka a série sousedských setkání nad mapou. V druhé fázi, po vytvoření konceptu návrhu, dostali občané možnost jej zkonzultovat a okomentovat. Nejdůležitějšími tématy byla na setkáních s veřejností automobilová doprava, parkování, podmínky pro cyklisty a pro pěší. Připomínky občanů a institucí byly vypořádány a některé zapracovány do finálního návrhu studie.

Rekonstrukce celé oblasti by měla probíhat v několika etapách. V první fázi, která by mohla začít v roce 2019, se začne upravovat Táborská ulice a ulice Na Pankráci. Další úseky by měly přijít na řadu později.
Vytisknout