Snížení energetické náročnosti v mateřských a základních školách

  • MŠ Fillova

Městská část Praha 4 obdržela dotaci na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Fillova, Praha 4“. V rámci projektu dojde k zateplení objektu, konkrétně zateplení obvodových stěn, výměnu otvorových výplní a zateplení střech. Projekt je realizován v rámci operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2 504 475,00 Kč, z toho 85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů Městské části Praha 4.

  • MŠ Trojlístek

Městská část Praha 4 obdržela dotaci na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Trojlístek, Praha 4“. V rámci projektu dojde k zateplení objektu, konkrétně zateplení obvodových stěn, výměnu otvorových výplní a zateplení střech. Projekt je realizován v rámci operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 5 280 145,00 Kč, z toho 85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů Městské části Praha 4.

  • MŠ 4 Pastelky

Městská část Praha 4 obdržela dotaci na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ 4 Pastelky, Praha 4“. V rámci projektu dojde k zateplení objektu, konkrétně zateplení obvodových stěn, výměnu otvorových výplní a zateplení střech. Projekt je realizován v rámci operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 10 177 920,75 Kč, z toho 85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů Městské části Praha 4.

  • ZŠ Na Chodovci

Městská část Praha 4 obdržela dotaci na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Na Chodovci, Praha 4“. V rámci projektu dojde k zateplení objektu, konkrétně zateplení obvodových stěn, výměnu otvorových výplní a zateplení střech. Projekt je realizován v rámci operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 11 747 916,00 Kč, z toho 85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů Městské části Praha 4.

  • ZŠ Plamínkové

Městská část Praha 4 obdržela dotaci na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plamínkové, Praha 4“. V rámci projektu dojde k zateplení objektu, konkrétně zateplení obvodových stěn, výměnu otvorových výplní a zateplení střech. Projekt je realizován v rámci operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činí 7 652 888,00 Kč, z toho 85 % činí dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR a 10 % nákladů bude uhrazeno z vlastních zdrojů Městské části Praha 4.

škola
celkové náklady
uznatelné náklady
neuznatelné náklady
výše dotace ze SFŽP
výše dotace z FS
MŠ Fillova
6 746 670,45 Kč
2 504 475
4 242 195,45
125 223,75
2 128 803,75
      
MŠ Trojlístek
12 790 389
5 280 145
7 510 244
264 007,25
4 488 123,25
      
MŠ 4 Pastelky
23 057 841,33
10 177 920,75
12 879 920,58
508 896
8 651 232
      
ZŠ Na Chodovci
25 723 059
11 747 916
13 975 143
587 395
9 985 728,60
      
ZŠ Plamínková
16 874 762
7 652 888
9 221 874
382 644,40
6 504 954,80
Vytisknout