Skončil zákaz rozdělávání ohňů na území Prahy


Výstraha před nebezpečím vzniku požárů platila od neděle 30. června 2019 do pátku 12. července 2019 do 12:00 hodin. Úderem poledne tak skončila i platnost nařízení hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 

S ohledem na předpověď srážek o víkendu vydal ve středu 10. července 2019 Český hydrometeorologický ústav informaci ukončující výstrahu před nebezpečím požárů s termínem pátek 12. července.

Výstraha pro Prahu byla v platnosti od 30. června 2019, kdy zároveň na území hl. m. Prahy začal až do odvolání platit zákaz rozdělávání ohně na místech stanovených nařízením města.

Ukončení doby zvýšeného nebezpečí požáru pro území hl. m. Prahy je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.


Zveřejněno: 12.07.2019 – Vít Drbal
Vytisknout