Školáci sesbírali přes dvě stovky použitých mobilů

Pět základních škol, a věřme, že jich příště bude víc, se letos zapojilo do 5. ročníku soutěže ve sběru použitých mobilů, která probíhala od ledna do dubna. Dohromady se školákům podařilo zachránit cenné suroviny z 239 zařízení a zároveň tím i ochránit životní prostředí. Sesbírané mobily byly na slavnostním vyhodnocení na konci května odevzdány zástupcům společnosti ASEKOL k dalšímu využití v rámci zpětného odběru elektrozařízení. A jak soutěž dopadla?

Letos měla vlastně vítězů víc, ale vždy vyhrálo životní prostředí. V absolutních počtech, které byly tradičním kritériem v minulých ročnících, se školy umístily v pořadí: 1. ZŠ U Krčského lesa (64 mobilů), 2. ZŠ Táborská (61), 3. ZŠ Filosofská (55), 4. ZŠ Křesomyslova (30) a 5. ZŠ Na Chodovci (29), a rozdělily si od společnosti ASEKOL celkem 11.500 korun. Také rada čtvrté městské části finanční podporou soutěže motivuje děti i školy ke správnému  nakládání s odpady. Zde bylo pro rozdělení podpory zvoleno kritérium, které zohlednilo velikost školy – tj. počet žáků na jeden odevzdaný mobil. Pořadí se pak změnilo následovně: ZŠ Táborská, ZŠ Křesomyslova, ZŠ Filosofská, ZŠ U Krčského lesa a ZŠ Na Chodovci, a rozdělovalo se 15 tisíc korun.
Školáci sesbírali přes dvě stovky použitých mobilů

Vytisknout