Seznam komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022

 !!!  UPOZORNĚNÍ  !!!

  1. I v době koronavirové epidemie zasedají výbory Zastupitelstva a komise Rady MČ Praha 4. Děje se tak v režimu daném aktuálními opatřeními vlády České republiky, příslušných ministerstev a v souladu s organizačními opatřeními úřadu MČ Praha 4.
  2. Kromě povinnosti používat po celou dobu přítomnosti ve všech prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (minimálně třídy FTP2, tedy respirátor nebo nanorouška s odpovídající účinností nad 94%) za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, je třeba po celou dobu jednání dodržovat předepsané rozestupy.
  3. Účast veřejnosti na jednání komise nebo výboru je dále podmíněna doložením testu RT-PCR s negativním výsledkem, ne starším 72 hodin nebo antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem ne starším než 24 hodin.
  4. Žádáme všechny účastníky jednání výborů a komisí, aby dodržovali pokyny tajemníka či předsedy komise.
  5. S ohledem na měnící se epidemickou situaci může být dále upraven přístup veřejnosti na jednání komise.


 
Komise jako poradní orgán Rady městské části Praha 4 vydávají svá stanoviska a doporučení k projednávaným věcem. Scházejí se dle potřeby nebo podle předem stanoveného harmonogramu, případně na výzvu Rady městské části Praha 4. Počet členů komise musí být vždy lichý.

Každý občan městské části Praha 4, (eventuálně při splnění podmínek stanovených ustanovením § 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění i jiné osoby), mají možnost se zúčastnit jednání komise. Jediné, co proto musí každý občan udělat, je vyplnit registrační formulář s identifikačními údaji, ve kterém zároveň vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a závazek mlčenlivosti. Registrace na jednání komise je možno provést nejpozději 48 hodin předem. Osoby, které nemají možnost přístupu na internet, mohou využít informační centra městské části, kde vyplní registrační formulář spolu s referentem.
Níže v tabulce jsou zdůrazněna jen místa konání komisí odlišná od hlavní budovy radnice (Antala Staška 80b - u metra Budějovická).

Registrace na jednání komise

Seznam komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022 platný od 15. 5. 2019
KOMISE
TERMÍN ZASEDÁNÍ  POZVÁNKA
 PLÁNOVANÉ TERMÍNY
(popř. jiné místo zasedání
a další poznámky)
REGISTRACE NA ZASEDÁNÍ
Komise životního prostředíX
X
REGISTRACE
Komise pro pohledávky, pomoc lidem ve finanční tísni X
X
REGISTRACE
Komise pro územní rozvoj7. 2.  16:00
Účast na jednání komise bude podmíněna prokázáním bezinfekčnosti.
Další termíny:
14. 3., 4. 4., 2. 5. a 6. 6. 2022 vždy od 16 hod.
na Nuselské radnici
REGISTRACE
Komise pro dopravuX
X
REGISTRACE
Komise pro investiceX
X
REGISTRACE
Komise pro školství
a mládež
21. 2.  16:00
v 6. patře, ÚMČ Praha 4REGISTRACE
Komise pro poskytování dotací
a zahraniční
X
X
REGISTRACE
Komise majetkováX
X
REGISTRACE
Komise zdravotně sociální
a rodinné politiky
Pozor, změna!
Termín zrušen.
20. 1.  16:30
X
REGISTRACE
Komise pro kulturu, volný čas
a náboženské společnosti
X
 X
REGISTRACE
Komise MA 21X
X
REGISTRACE
Komise pro sociální bydlení
Pozor, změna!
31. 1.  16:30
XREGISTRACE
Komise pro domy
s pečovatelskou službou
1. 2.  16:30
Pozvánka
 XREGISTRACE
Komise pro IT
a elektronizaci
X
X
REGISTRACE
    
Seznam komisí RMČ Praha 4 pro volební období 2018 - 2022 platný do 3. 5. 2019 najde ZDE .
UPOZORNĚNÍ:
Po kliknutí na "REGISTRACE" pak nezapomeňte v novém okně nahoře
vybrat v rozklikávacím menu správnou komisi,
na jejíž jednání se chcete přihlásit.
Viditelné jsou tam jen komise, které mají stanovený minimálně termín jednání!

Pokud Vám přihlašování náhodou zlobí, kontaktujte nás ZDE . Aktuální jednací řád Komisí Rady městské části Praha 4 (Platný od 13. 1. 2021 do 30. 6. 2021)
 
Přehled Komisí Rady MČ Praha 4 ke konci volebního období 2014 - 2018
(včetně zápisů z jednání komisí)
najdete na odkazu ZDE
a jednotlivé zápisy pak v příslušné komisi.

Aktualizováno: 14.01.2022 – Vít Drbal
Vytisknout