Seznam komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022

 !!!  UPOZORNĚNÍ  !!!

  • I v době nouzového stavu, zasedají výbory Zastupitelstva a komise Rady MČ Praha 4, samozřejmě v režimu daném aktuálními opatřeními vlády České republiky (Usnesení vlády ČR č. 391 – nouzový stav a č. 392 – přijetí krizových opatření).
  • Kromě povinnosti používat po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) tak, aby měli zakryté dýchací cesty (nos i ústa) za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, je třeba po celou dobu jednání dodržovat předepsané rozestupy..
  • Žádáme všechny účastníky jednání výborů a komisí, aby dodržovali pokyny tajemníka či předsedy komise.


 
Komise jako poradní orgán Rady městské části Praha 4 vydávají svá stanoviska a doporučení k projednávaným věcem. Scházejí se dle potřeby nebo podle předem stanoveného harmonogramu, případně na výzvu Rady městské části Praha 4. Počet členů komise musí být vždy lichý.

Každý občan městské části Praha 4, (eventuálně při splnění podmínek stanovených ustanovením § 9 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění i jiné osoby), mají možnost se zúčastnit jednání komise. Jediné, co proto musí každý občan udělat, je vyplnit registrační formulář s identifikačními údaji, ve kterém zároveň vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů a závazek mlčenlivosti. Registrace na jednání komise je možno provést nejpozději 48 hodin předem. Osoby, které nemají možnost přístupu na internet, mohou využít informační centra městské části, kde vyplní registrační formulář spolu s referentem.
Níže v tabulce jsou zdůrazněna jen místa konání komisí odlišná od hlavní budovy radnice (Antala Staška 80b - u metra Budějovická).

Registrace na jednání komise

Seznam komisí Rady městské části Praha 4 pro volební období 2018 - 2022 platný od 15. 5. 2019
KOMISE
TERMÍN ZASEDÁNÍ  POZVÁNKA
 PLÁNOVANÉ TERMÍNY (popř. jiné místo zasedání)
REGISTRACE NA ZASEDÁNÍ
Komise životního prostředíX
X
REGISTRACE
Komise pro pohledávky, pomoc lidem ve finanční tísni X
X
REGISTRACE
Komise pro územní rozvoj2. 11. 16:00
Termín zrušen!
7. 12.
vždy na
Nuselské radnici
REGISTRACE
Komise pro dopravuX
X REGISTRACE
Komise pro investiceX
XREGISTRACE
Komise pro školství
a mládež
23. 11.  16:00
Pozvánka
X
REGISTRACE
Komise pro poskytování dotací
a zahraniční
X
X
REGISTRACE
Komise majetkováX
X
REGISTRACE
Komise zdravotně sociální
a rodinné politiky
19. 11.  16:30
Pozvánka

Pozor, změna:
místo konání - Nuselská radnice, místnost 205.


X

REGISTRACE
Komise pro kulturu, volný čas
a náboženské společnosti
X
 X
REGISTRACE
Komise MA 21X
X
REGISTRACE
Komise pro sociální bydlení
9. 11.  16:30
Termín zrušen!
X
REGISTRACE
Komise pro domy
s pečovatelskou službou
29. 10.  16:30
Termín zrušen!
 XREGISTRACE
Komise pro IT
a elektronizaci
1. 12.  16:00
 5. 1. 2021, 2. 2. 2021 a 2. 3. 2021 vždy od 16:00 hod.
REGISTRACE
    
Seznam komisí RMČ Praha 4 pro volební období 2018 - 2022 platný do 3. 5. 2019 najde ZDE .
UPOZORNĚNÍ:
Po kliknutí na "REGISTRACE" pak nezapomeňte v novém okně nahoře
vybrat v rozklikávacím menu správnou komisi,
na jejíž jednání se chcete přihlásit.
Viditelné jsou tam jen komise, které mají stanovený minimálně termín jednání!

Pokud Vám přihlašování náhodou zlobí, kontaktujte nás ZDE . Aktuální jednací řád Komisí Rady městské části Praha 4 (PDF)
 
Přehled Komisí Rady MČ Praha 4 ke konci volebního období 2014 - 2018
(včetně zápisů z jednání komisí)
najdete na odkazu ZDE
a jednotlivé zápisy pak v příslušné komisi.

Aktualizováno: 18.11.2020 – Vít Drbal
Vytisknout