Setkání s pěstouny opět po roce

Již tradičně se v prostorách Nuselské radnice sešly na čtyři desítky pěstounů, poručníků a osob pečujících s místostarostkou MČ Praha 4 Mgr. Ivou Kotvovou (Trojkoalice/SZ) a pracovníky Odboru sociálního.
V letošním roce se se svým příspěvkem rovněž zúčastnila Mgr. Jana Machová, vedoucí Oddělení sociální péče MHMP, která zhodnotila pozitivně jak aktivity doprovázení pěstounů ze strany MČ Praha 4, tak spolupráci mezi úřady. V neposlední řadě byla přítomna Mgr. Romana Svobodová, ředitelka neziskové organizace DOMUS – Centrum pro rodinu.

Cílem těchto setkání je zhodnocení spolupráce a připomenutí si aktivit za poslední rok s povedenou videoprezentací, jejich plán a představení novinek na rok 2018. V neposlední řadě také sdílení dojmů a přátelské posezení všech zúčastněných.

Počet pěstounských rodin, které mají uzavřeny dohody s MČ Praha 4, kontinuálně od roku 2013 vzrůstá, a to z 54 na současných 95 a další přibývají. V současné době tak MČ Praha 4 pomáhá s péčí o 115 dětí a dalších desítek, které agendě dohod o výkonu pěstounské péče nepodléhají, nicméně oddělení sociální prevence u nich vykonává sociálně-právní ochranu dětí.

Sociální odbor připravuje velmi bohatou nabídku školení, terapeutických aktivit a tzv. respitních akci jak pro pěstouny, tak jejich děti. Počet respitních akcí a pobytů se zásadně zvýšil. Kromě běžného hrazení části soukromých aktivit dětí (dětské tábory apod.), mohly v roce 2017 děti vycestovat na lyžařský pobyt, pobyt u moře, organizovaný externí agenturou, nebo na nebývale velký počet jednodenních výletů (návštěva parku Mirákulum, prohlídky muzeí, skanzenu Vysoký Chlumec, hradu Karlštejn a okolí, Safari Dvůr Králové nad Labem, planetária, návštěvu představení divadla Spejbla a Hurvínka apod.). Podobný rozsah aktivit je naplánovaný i na letošní rok. Účastníkům byl dále představen dotazník, určení pro děti, prostřednictvím kterého se budou moci sami během celého roku, k těmto oblíbeným akcím vyjádřit. Novinkou letošního roku, bylo vyhlášení pěstounky roku, kterou se stala paní Helena Reichlová, která je nejstarší pěstounkou, se kterou MČ Praha 4 spolupracuje, přičemž má v péči své dva vnuky.

Pěstouni mohli po dobu akce využít tzv. hlídací služby pro děti s programem, která vyvrcholila v rámci akce příspěvkem dětí, ve formě hudebního čísla, což obohatilo již tak příjemné odpoledne, pro všechny zúčastněné.

Zveřejněno: 25.01.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout