Setkání s neziskovými organizacemi působícími v sociální a zdravotní oblasti

Ve středu 21. září 2016 proběhlo na Nuselské radnici setkání s neziskovými organizacemi, které působí v sociální a zdravotní oblasti na Praze 4. Účelem setkání, jehož organizátorkou byla zástupkyně starosty pro sociální, zdravotní a rodinnou oblast Iva Kotvová (Trojkoalice/SZ), bylo prohloubení spolupráce mezi neziskovými organizacemi a městskou částí Setkání zástupců neziskových organizací na Nuselské radnici - 21. 9. 2016Praha 4, a předání aktuálních informací od pracovníků Magistrátu hl. m. Prahy.

Setkání byli přítomni pracovníci magistrátu Mgr. Jelínková a Mgr. Exner, dále pracovníci ministerstva práce a sociálních věcí, projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“  lokální síťařka  pro oblast síťování Praha 4 , paní Městková a krajská síťařka hlavního města Prahy paní Bc. Slámová. Pracovníci magistrátu informovali o nutnosti návaznosti spolupráce mezi veřejným sektorem a neziskovými organizacemi a informace související především s financováním sociálních služeb. Příspěvky od obou pracovníků, paní Jelínkové a pana Exnera, byli velice zajímavé a měli i velký ohlas v podobě dotazů, které všechny byly zodpovězeny.

Zajímavá byla i informace o činnosti lokální síťařky, což je činnost pracovnice, která má zprostředkovávat kontakty mezi neziskovými organizacemi a orgánem sociálně právní ochrany dětí. Druhá část setkání byla věnována více neziskovým organizacím, které zástupkyně starosty vyzvala ke sdělení podnětů ve vztahu jak k městské části, tak i magistrátu, které by vedly ke zkvalitnění práce v sociálních službách.

"Vzhledem k tomu, že setkání bylo zúčastněnými hodnoceno jako účelné, budeme v těchto setkáních nadále pokračovat," uvedla Iva Kotvová.

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA NUSELSKÉ RADNICI

Vytisknout