Sčítání lidu, domů a bytů 2021


Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - LOGO - SLDBČeský statistický úřad oznámil, že letošní sčítání lidu domů a bytů začne o půlnoci z 26. na 27. března 2021 a bezpečně a jednoduše se ho lze zúčastnit online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na internetové stránce Českého statistického úřadu (ČSÚ) nebo v mobilní aplikaci. Pokud někdo nevyužije internetovou formu sčítání do 9. dubna 2021 nově 11. května 2021, bude muset vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Povinnost zúčastnit se sčítání vyplývá ze zákona.

Pro vyplnění a odevzdání listinného sčítacího formuláře je stanovena doba od 17. dubna do 11. května 2021. jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Jejich činnost bude v součinnosti ČSÚ
a České pošty, která z velké části zajišťuje tuto část sčítání, upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvateli. Sčítání bude zřejmě probíhat ve složité epidemické situaci, bude proto nutné dodržovat aktuálně vyhlášené hygienických podmínky.

Sčítání podléhá:
  • každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
  • každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
  • každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Sčítání 2021 na základě zákona řídí, koordinuje a zabezpečuje Český statistický úřad. Významným partnerem je Česká pošta, která zajišťuje především roznos a sběr listinných sčítacích formulářů a provoz více než 800 kontaktních míst Sčítání 2021.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Správcem poskytnutých osobních údajů je výhradně Český statistický úřad. Tyto údaje zpracovává zabezpečeným způsobem na základě a v rozsahu zákona o sčítání, v souladu s platnými předpisy EU a národní právní úpravou na ochranu a zpracování osobních údajů.

První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.

Sčítání lidu proběhlo v Československu poprvé v roce 1921. Od té doby se koná pravidelně každých deset let.

Více informací na www.scitani.cz

(nebo po kliknutí na obrázek úvodní stránky webu níže)

web sčítání - titulka - 24 dní


Sčítání lidu,domů a bytů-page-001-dopis


oznameni_obce_00063584oznameni_obce_00063584


uživatelská příručka sčítání - online


Zveřejněno: 02.03.2021 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 02.03.2021 – Vít Drbal
Vytisknout