Sčítání 2021: jednoduše a bezpečně on-line


Sčítání lidu, domů a bytů začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021 on-line sčítáním. Tato internetová forma měla podle původního záměru Českého statistického úřadu skončit 9. dubna 2021, ovšem z důvodu epidemické situace byla možnost sečíst se pomocí počítače nebo mobilní aplikace prodloužena až do 11. května 2021.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - LOGO - SLDBElektronický formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store.

On-line formulář může každý vyplnit jednoduše a bezpečně z pohodlí domova nejen za sebe, ale i za ostatní členy domácnosti, ať se jedná o rodinné příslušníky nebo starší příbuzné.

Kdo se nesečte on-line, bude muset vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, protože povinnost účastnit se Sčítání lidu, domů a bytů stanoví zákon. Pro sečtení pomocí listinného formuláře je stanovena lhůta od 14. dubna do 11. května 2021. Distribuci sčítacího formuláře zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty nebo Českého statistického úřadu.

Vzhledem k současné epidemické situaci upravil Český statistický úřad v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvateli. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek při dodržení přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, nikoli v uzavřených prostorech, a minimalizace doby kontaktu).

Vyplněné formuláře bude možné odeslat zdarma v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání. Na kontaktních místech je možné si formulář také vyzvednout.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů. Za osoby mladší 18 let a, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sčítání jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.


Více informací na www.scitani.cz .

Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 pro Hlavní město Praha najdete ZDE nebo po kliknutí na obrázek níže.

Sčítání 2021 - Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 pro Hlavní město Praha

Náš starší úvodní článek o Sčítání lidu, domů a bytů 2021 najdete na odkazu ZDE .

Zveřejněno: 08.04.2021 – Vít Drbal
Vytisknout