Sběrný dvůr městské části Praha 4 a Sběrné dvory hl. m. Prahy

Sběrný dvůr MČ Praha 4 - ulice Durychova

naproti České poště - Durychova 972, Praha 4 – Lhotka

tel.: 739 202 742
 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí a středa 10.30 - 16.30 hodin 
(12.00 - 19.00 hodin v době letního času)
úterý, čtvrtek a pátek 9.00 - 15.00 hodin
sobota
9.00 - 12.00 hodin
 V době státních svátků a ostatních svátků je sběrný dvůr uzavřen!

sběr zdarma pro fyzické osoby *
 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
 • zpětný odběr elektrozařízení (pračky, televize, rádia, sporáky, lednice, PC, videa...)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad (suť) v množství do 1 m3 / měsíc
 • papír, sklo, plasty
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • pneumatiky – 4 kusy za kalendářní rok/fyzická osoba
 • jedlý olej a tuk (přelitý do PET lahví)

sběr za úhradu:

 • stavební odpad v množství nad 1 m3

Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest, apod.) !!

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÉHO NÁVOZU - možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

* sběr zdarma platí pro fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území městské části Praha 4 a fyzické osoby, které předloží provozovateli sběrného dvora smlouvu o nájmu bytu, popř. domu (originál nebo ověřená kopie smlouvy) včetně platného prohlášení plátce poplatku za komunální odpad

 

Sběrný dvůr hl. m. Prahy - ulice Zakrytá

Zakrytá, Praha 4 – Spořilov

tel.: 731 122 891

PROVOZNÍ DOBA

pondělí až pátek 8.30 - 17.00 hodin 
(8.30 - 18.00 hodin v době letního času)
sobota 8.30 - 15.00 hodin
 V době státních svátků a ostatních svátků je sběrný dvůr uzavřen.


sběr zdarma pro občany hl. m. Prahy, tedy včetně MČ Praha 4

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
 • elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky...)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad (suť) v množství do 12 m3 za rok
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa...)

sběr za úhradu:

 • pneumatiky – 25 až 150 Kč za kus
 • stavební odpad v množství nad 12 m3 za rok

Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest, apod.) !!

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÉHO NÁVOZU - možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

 

Sběrný dvůr hl. m. Prahy - ulice Perucká

Perucká 2542/10, Praha 2 - Vinohrady

tel.: 236 040 000
 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí až pátek 8.30 - 17.00 hodin 
(8.30 - 18.00 hodin v době letního času)
sobota 8.30 - 15.00 hodin
 V době státních svátků a ostatních svátků je sběrný dvůr uzavřen.


sběr zdarma (pro občany hl. m. Prahy, tedy včetně MČ Praha 4

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
 • elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky...)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad (suť) v množství do 12 mza rok
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa...)

Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest, apod.) !!

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÉHO NÁVOZU - možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

 

Sběrný dvůr hl. m. Prahy - ulice Dobronická

Dobronická 892, Praha - Kunratice (vjezd Obrataňská)

tel.: 605 079 049
 

PROVOZNÍ DOBA

pondělí až pátek 8.30 - 17.00 hodin 
(8.30 - 18.00 hodin v době letního času)
sobota 8.30 - 15.00 hodin
 V době státních svátků a ostatních svátků je sběrný dvůr uzavřen.


sběr zdarma (pro občany hl. m. Prahy, tedy včetně MČ Praha 4

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
 • elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky...)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad (suť) v množství do 12 mza rok
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa...)

sběr za úhradu:

 • pneumatiky – 25 Kč za kus
 • stavební odpad v množství nad 12 m3 za rok

Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest, apod.) !!

OMEZENÍ JEDNORÁZOVÉHO NÁVOZU - možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

Provozovatelem sběrného dvora Durychova, Dobronická a Zakrytá jsou Pražské služby, a. s., provozovatelem sběrného dvora Perucká je Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s.

Aktualizováno: 02.02.2023
Vytisknout