STOP NADDIMENZOVANÉMU PROJEKTU NA BUDĚJOVICKÉ

Městská část Praha 4 nesouhlasí s výstavbou Administrativního centra Budějovická na křižovatce ulic Budějovická a Vyskočilova, která by pro obyvatele Prahy 4 znamenala další zhoršení životního prostředí. Rada městské části Praha 4 proto odmítla žádost společnosti OPAL REAL na vybudování horkovodní přípojky pro tuto stavbu.

„Takové předimenzované projekty, jako je Administrativní centrum Budějovická, v Praze 4 nepotřebujeme a nechceme,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (TROJKOALICE). „Odmítáme je, protože v oblastech už nyní značně zatížených dopravou dále zhoršují a znečišťují životní prostředí, obtěžují naše obyvatele nadměrným automobilovým provozem, hlukem a emisemi z výfukových plynů.“

„K územnímu řízení o umístění této stavby vyjádřili nesouhlasné stanovisko vlastníci sousedních nemovitostí, občanské spolky, Institut plánování a rozvoje a vlastníci administrativních budov v okolí,“ uvedla radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (TROJKOALICE). „Stavební úřad přesto územní rozhodnutí, vydal. Proti  němu se městská část Praha 4 určitě odvolá. Vyzýváme přitom občany, aby se připojili k petici proti výstavbě tohoto administrativního kolosu. Máme již asi tři sta podpisů a potřebujeme jich tisíc, aby petici muselo projednat zastupitelstvo hlavního města Prahy a veřejný prostor se vrátil zpět lidem.“

Administrativní centrum na křižovatce Budějovická a Vyskočilova plánuje postavit stejný investor, který v současné době staví v Jihlavské ulici Administrativní centrum Kačerov. Městská část podporuje veřejnost, která si přeje, aby Magistrát hlavního města Prahy a Praha 4 společně odkoupily pozemek od jeho nynějšího vlastníka a aby na tomto místě byl zachován veřejný prostor, který budou moci využívat obyvatelé Prahy.

Text petice naleznete v tabulce pod tímto texte či na recepci Úřadu městské části Praha 4. Vyplněné archy odevzdejte v kanceláři radní pro územní rozvoj a výstavbu - asistentka Martina Siverová, tel.: 261 192 110 - kancelář č. 10.24 (10. patro).

PETICE PROTI VÝSTAVBĚ ADMINISTRATIVNÍHO CENTRA BUDĚJOVICKÁ A ZA ODKUP POZEMKU MAGISTRÁTEM A MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 4  
 Petice proti výstavbě Adiministrativního centra Budějovická
(soubor ve formátu PDF - 275 kB)
Vytisknout