Rozvoj linek městské hromadné dopravy v Praze 4

Rada městské části Praha 4 projednala návrh krátkodobých i dlouhodobých opatření rozvoje linek městské hromadné dopravy obsažený v materiálu Rozvoj linek Pražské integrované dopravy na léta 2019 – 2029 zpracovaný organizací Ropid.


Krátkodobá opatření v městské hromadné dopravě


Rada MČ Praha 4 vyslovila souhlas se zkrácením intervalu na autobusové lince 121 s tím, že požadavek Prahy 4 na zkrácení základního intervalu ve špičkách na 10 minut stále trvá.

Požádala, aby byl vyřešen nejkratší možný bezbariérový přestup z linky 135 ve stanici metra Roztyly tak, aby byla zajištěna plynulá bezbariérová návaznost z oblasti Spořilova na metro C.

Požádala o zřízení zastávky na autobusové lince 134 ve směru Milevská – Kavčí Hory, která by byla společnou zastávkou s konečnou zastávkou linky 188.


Dlouhodobá opatření v městské hromadné dopravě


Praha 4 zásadně a opakovaně nesouhlasí s tím, aby tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš končila, třeba jen dočasně, ve stanici Libuš a požaduje její ukončení ve stanici Nové Dvory tak, jak je dlouhodobě schváleno mimo jiné i v Územním plánu hlavního města Prahy. 

Rada MČ Praha 4 požaduje, aby Ropid neměnil názvy zastávek MHD, protože nové názvy by byly zcela matoucí nejen pro místní obyvatele, a dále požaduje detailně projednat s MČ Praha 4 vedení autobusových linek v oblasti Spořilova.

Rada zásadně nesouhlasí s tím, aby tramvajová trať v úseku Pražského Povstání – Pankrác byla dále vedena ulicí Budějovickou, a to až do doby, kdy bude současně realizována Jižní tramvajová tangenta.

Zásadně nesouhlasí ani s rušením linky 134 a přetrasováním linek 157 a 193, protože zejména linky 134 a 193 řeší základní dopravní obsluhu sociálních, zdravotnických a obchodních zařízení, zejména pro starší obyvatele Prahy 4.

Zveřejněno: 26.07.2019 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout