Roušky budou od 1. září povinné ve vybraných vnitřních prostorech


roušky a dezinfekce

Od 1. září 2020 platí pro návštěvníky Úřadu městské části Praha 4 povinnost nosit roušky nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest. Vyplývá to z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. Opatření nařizuje používání ochranných prostředků ve vnitřních prostorech staveb, a to v místnostech, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, tedy tam, kde se nejvíce potkávají lidé, a to zejména cizí lidé, kteří nejsou součástí jedné rodiny.


AKTUALIZACE: V pondělí 31. srpna 2020 Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, formou mimořádného opatření vydává Nařízení číslo 7 HSHMP. To s účinností od úterý 1. září 2020 nařizuje veřejnosti, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci onemocnění covid-19 na území Prahy, používání ochranných prostředků dýchacích cest na následujících místech:
  • ve všech prostorech podzemní dráhy – metra - přístupných cestujícím,
  • ve všech vnitřních prostorech nádražních budov,
  • ve všech vnitřních prostorech budov areálu Letiště Václava Havla v Praze – Ruzyni.
Rozhodnutí pražské hygieny tedy v podstatě rozšiřuje výše a níže zmíněná opatření ministerstva zdravotnictví.


Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany dýchacích cest, se tedy od 1. září 2020 nově vztahuje na některé vnitřní prostory staveb a veřejnou dopravu. Konkrétně se jedná o:

• zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení),
úřady (místnosti určené pro kontakt s veřejností v době, kdy slouží pro tento účel),
• veřejnou dopravu (MHD, meziměstskou doprava, taxislužbu, zájezdové autobusy a další),
• vnitřní hromadné akce nad 100 osob,
• volební místnosti.

Další aktuální informace o pravidlech pro nošení roušek najdete na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR .

Od 1. září 2020 platí pro návštěvníky Úřadu městské části Praha 4 povinnost nosit roušky nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest. Vyplývá to z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Vytisknout