Revitalizace veřejného prostoru ulice Branická

Městská část Praha 4 iniciovala vyhlášení Architektonické soutěže na téma NÁVRH REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU ULICE BRANICKÁ. Řešené území je od křižovatky ulic Branická a Jiskrova až na Branické náměstí včetně.

Vyhlašovatel soutěže byla Středoevropská asociace environmentálně efektivních a inteligentních budov. Soutěž byla určena pro vysokoškolské studenty oborů architektura a pozemní stavby.

Posláním soutěže je podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů, městská část Praha 4 z vyhodnocených soutěžních návrhů získá podněty k provedení revitalizace daného prostoru tak, aby se stal oblíbeným městským prostorem pro setkávání, služby a obchody se zklidněnou automobilovou dopravou a dostatkem parkovacích míst pro místní obyvatele i  návštěvníky.

První tři vítězné návrhy jsou od 2. až do 20. září 2013 vystaveny ve vestibulu ZŠ Školní, kde si je může prohlédnout veřejnost. Poté budou jeden den, konkrétně 21. září 2013, k vidění na akci Braník sobě v Branické ulici. V následujících 14 dnech budou vystaveny v mateřské škole Bezová.

Podněty k realizaci lze zasílat na adresu: starosta@praha4.cz – předmět: Revitalizace Branická

Členy poroty byli jmenováni :
Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan – FSv ČVUT
Ing. arch. Pavel Lupač – FA ČVUT
Ing. arch. Blanka Navrátilová – AEEIB
Ing. arch. Petr Vokoun – nezávislý
Pavel Caldr – starosta MČ Praha 4

Porota na zasedání dne 24. června 2013 vyhodnotila 4 architektonické návrhy z celkem sedmi odevzdaných soutěžních návrhů.

1. místo Markéta Sedlová, ČVUT Fakulta stavební
2. místo Hana Tihonová, ČVUT Fakulta stavební
3. místo

Tamara Dumková, ČVUT Fakulta architektury

4. místo

Martin Řehák, ČVUT Fakulta stavební

Výsledné projekty je možné stáhnout zde:

Informace k dalšímu vývoji budou průběžně zveřejňovány na www.praha4.cz

 

Vytisknout