Řešení nových cyklopruhů na Podolském nábřežíMěstská část Praha 4 a hlavní město Praha se dohodly na vytvoření cyklopruhů na Podolském nábřeží, a to v obou směrech. Rada městské části Praha 4 však na svém středečním zasedání konstatovala, že návrh hlavního města plně neodpovídá projednanému a dohodnutému řešení.

„Návrh tohoto opatření jsme s hlavním městem opakovaně projednali. Protože dohodnuté podmínky bohužel nebyly respektovány v plném rozsahu, máme k navrženému řešení čtyři zásadní námitky,“ uvedl první místostarosta pro finance, dopravu a evropské fondy Zdeněk Kovářík (ODS). „Věříme, že hlavní město bude tyto námitky při konečném řešení respektovat.“

  1. MČ Praha 4 zásadně nesouhlasí s užitím baliset na Podolském nábřeží, protože by významně narušily historicky cenné lokality Podolského nábřeží v přímém kontaktu s významnými památkami Vyšehradu, Podolského sanatoria, Podolské vodárny a plaveckého stadionu.
  2. MČ Praha 4 zásadně nesouhlasí s rušením existujících parkovacích míst, která slouží k obsluze Podolského sanatoria a přilehlých objektů na Podolském nábřeží před křížením s ulicí U Podolského sanatoria ve směru do centra. Tato místa jsou součástí Zón placeného stání a jsou trvale obsazena a nezbytně nutná pro zajištění dopravy v klidu. Požaduje, aby byla zachována v dosavadním rozsahu.
  3. MČ Praha 4 zásadně nesouhlasí s nerespektováním řádně projednaného a schváleného řešení vjezdu z ulice Podolské nábřeží k Plaveckému stadionu Podolí a s vytvářením dočasného řešení v místě napojení budoucího Dvoreckého mostu, které je zásadně v rozporu s budoucím řešením napojení tohoto mostu. Požaduje, aby byl respektován současný stav.
  4. MČ Praha 4 zásadně nesouhlasí s rušením dopravního značení B 20a (nejvyšší povolená rychlost 70 km/h) na místní komunikaci Modřanská ve směru z centra.
Vytisknout