Rekonstrukce tramvajové trati z Nuslí k vozovně Pankrác odstartuje již v sobotu 19. září 2020


RTT Vladimírova – Táborská – Na Pankráci – Na Veselí – Soudní, I. etapa
První etapa: 19. 9. 2020 – 19. 10. 2020

V termínu 19. září - 27. listopadu 2020 proběhne rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Na Veselí, Soudní a obnova tramvajové trati v ulici Na Pankráci mezi ulicí Na Veselí a Hvězdovou. Tramvajový provoz bude v rámci I. etapy vyloučen v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Pro auta budou uzavřeny ulice Na Veselí a Soudní a bude zrušena možnost parkování v ulicích Na Veselí, Soudní, přilehlých ulicích a především v ulici Na Pankráci.

Omezení MHD
  • Tramvajová doprava (linka 18) bude v denním provozu vyloučena v úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.
  • V nočním provozu (linka 93) bude tramvajová doprava ukončena na Náměstí Bratří Synků. Bude zavedena náhradní autobusová doprava X93 Náměstí Bratří Synků – Pražského povstání.
  • Tramvajový provoz bude obnoven 28. listopadu 2020.
  • Výše uvedené informace ještě Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) upřesňuje ve své tiskové zprávě (detailní časy výluk, umístění zastávek. První omezení totiž začnou již v noci z 18. na 19. září 2020 a poslední v noci z 27. na 28. 11. 2020) a v přiloženém letáku (je i dole na konci článku). Podrobnosti též najdete na stránkách dopravce ZDE .

Omezení IAD včetně parkování
  • Po dobu všech etap stavby nebude možný průjezd ulicí Na Veselí. Soudní ulice bude částečně uzavřena během 1. etapy do 18. 10. 2020. Během druhé etapy (20.10.2020 – 27.11.2020) bude uzavřena zcela. Obsluha ulice V Občanském domově v obou etapách je zřejmá z přiložených obrázků. Ulice Na Pankráci zůstane po celou dobu průjezdná, bude docházet pouze k převádění dopravy mezi jízdními pásy.
  • Z důvodů výstavby a zřizování objízdných tras dojde k významnému omezení parkování. To nebude možné během stavby v ulicích Na Veselí (včetně prostoru u rampy mezi Na Pankráci a 5. května), Soudní, V Občanském domově a částečně také Nad Jezerkou, Nad Studánkou a U Libušiných lázní.
  • K významnému zrušení parkování dojde v ulici Na Pankráci, a to na bývalém tramvajovém tělese v úseku Na Veselí – Hvězdova a také v přilehlých jízdních pruzích mezi Hvězdovou ulicí a náměstím Hrdinů v obou směrech.
  • Prosíme občany, aby věnovali pozornost dopravnímu značení, které již bylo rozmístěno. Vozidla, která by bránila provádění prací nebo provozu, budou odtažena.

Omezení pěší dopravy
  • Podélný pohyb po chodnících bude umožněn i v úsecích stavby. Příčné přecházení přes stavbu bude omezeno. Ve vybraných místech budou dočasně a s ohledem na pohyb techniky umístěny přechodové lávky.

V rámci stavby dojde ke změně konstrukce tramvajové trati. Místo současných velkoplošných panelů bude trať zřízena na betonové desce s pružným upevněním kolejnic, s asfaltovým povrchem. Stejná technologie je použita například v Nuselské ulici. Tím dojde ke snížení hluku a vibrací z tramvajového provozu. Zároveň se výrazně zlepší technický stav tratí, což přinese plynulejší jízdu tramvají bez současných omezení rychlosti.

RTT Vladimírova – Táborská – Na Pankráci – Na Veselí – Soudní, I. etapa
Druhá etapa: 20. 10. 2020 – 27. 11. 2020

Prazskeho_povstani_Vozovna_pankrac
Leták DPP k omezením po dobu rekenstrukce


Zveřejněno: 15.09.2020 – Vít Drbal
Vytisknout