Rekonstrukce plynovodu v Chodovské ulici pokračuje


Pražská plynárenská Distribuce, a.s. nám sdělila, že od 22. června 2019 zahájila další etapu výměny páteřního plynovodu v ulici Chodovská ve směru z centra na D1, konkrétně v úseku od Kauflandu ke křížení s Jižní spojkou. Plynovod je uložen v tělese ulice a dokončení prací této etapy plánuje Pražská plynárenská do 31. října letošního roku.

V průběhu výstavby budou zachovány dva jízdní pruhy s tím, že jeden jízdní pruh bude veden po tramvajové trati. Provoz MHD není omezen, dojde pouze ke změně umístění autobusových zastávek, vždy pouze posunutí v zájmu zachování bezpečné vzdálenosti od probíhajících prací.

Rekonstrukce plynovodu probíhá v koordinaci s plánovanou obnovou dalších sítí a před plánovanou realizací nových povrchů vozovky, které bude v dalším období provádět TSK. Přes veškerou snahu minimalizovat dopady na každodenní život Pražanů a také na dopravu se však nelze vyhnout dopravnímu omezení ve zmíněné lokalitě.

Práce v Chodovské ulici probíhají již od dubna 2019 a jsou záměrně rozděleny do několika etap, aby dopad prací v této lokalitě Prahy 4 byl co nejmenší.

Zveřejněno: 24.06.2019 – Vít Drbal
Vytisknout