Řekněte nám svůj názor na Metropolitní plán

Metropolitní plán je novým územním plánem hlavního města Prahy, jehož pořízení bylo zahájeno na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 7. 6. 2012. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který bude určovat budoucí podobu hlavního města Prahy. Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje MHMP, zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), v jehož rámci zpracování plánu zajišťuje Kancelář metropolitního plánu.

V pondělí 16. dubna 2018 byla zveřejněna finální verze návrhu Metropolitního plánu určená k projednání podle stavebního zákona.

Jaká jsou předchozí vyjádření městské části Praha 4 k Metropolitnímu plánu, se dozvíte zde:

-
článek Praha 4 zatím odmítá Metropolitní plán

usnesení Rady městské části Praha 4 ke zveřejněnému rozpracovanému návrhu Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy

Jak číst Metropolitní plán?

Metropolitní plán je složitý dokument, zcela odlišný od stávajícího územního plánu hl. m. Prahy. Pokud chcete zjistit, co může a nemůže vzniknout v okolí vašeho bydliště, je nutné Metropolitnímu plánu a jeho regulacím porozumět. Seznamte se proto nejprve s jeho základními principy.

Jak se zapojit do procesu projednání?

V současné době běží čas na prostudování finální verze návrhu Metropolitního plánu a přípravu připomínek. Společné jednání o návrhu se bude konat dne 27. 6. 2018. Do 30 dnů ode dne konání společného jednání mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska. Sousední obce, městské části hl. m. Prahy a občané budou moct ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. 

Občané Prahy 4 mají stále do poloviny května (již od 27. 3. 2018) možnost vyjádřit svůj názor na Metropolitní plán vyplněním a odesláním formuláře, tato vyjádření budou sloužit jako podnět pro následné projednání Metropolitního plánu samosprávou městské části Praha 4.

Připomínky mohou směřovat k obecným tématům (např. k souladu s právními předpisy, k ochraně zeleně či stávající vybavenosti, k základním koncepcím, ke znění konkrétních článků apod.), stejně tak mohou být směřovány ke konkrétní lokalitě či ploše (např. k navrženému a popsanému cílovému charakteru lokality, k nastavené výškové regulaci, k navrhovaným veřejně prospěšným stavbám, k vymezení parků apod.)

Pro každou lokalitu je vypracován závazný krycí list, který souhrnně zobrazuje soubor podrobnějších regulací. V seznamu si vyberte svoji lokalitu kliknutím na její název. Pokud nevíte, kterou lokalitu vybrat, najděte si ji na hlavním výkrese Metropolitního plánu.

Zde si můžete stáhnout formulář pro vaše připomínky, požadavky a podněty jak ke konkrétní lokalitě, tak obecně k obsahu Metropolitního plánu.

 ID
 Lokalita (list lokality) ID Lokalita (list lokality) ID Lokalita (list lokality)
 039 Podolí 350  Branická stráň 591 Depo a garáže Kačerov
 040 Pankrác 351 Dolní Krč 592 Plynárna a teplárna Michle
 041 Nusle 352 Horní Krč 625 Mezitratí
 043 Braník 353  Jiráskova čtvrť 641 Pankrácká věznice
 057 Kavčí hory 354 Hodkovičky 664 Ledárny Braník
 058 Horní Pankrác 355 Zátiší 665 U Kunratického potoka
 059 Brumlovka 356 Nad Koupadly 666 Nemocnice Krč
 060 Budějovická 359 Kolonie Tempo 667 Ústavy AV v Kunraticích
 061 Nádraží Krč 360 Krč  670 Reitknechtka
 074 Zálesí 361 Starý Spořilov 720 Odstavné nádraží Michle
 075 Nové Dvory 367  Na Jezerce 722 Jižní železniční spojka
 131 Dvorce 531 Sídliště Pankrác I. 723 Jižní spojka
 132 Ve Studeném 532 Sídliště Pankrác II. 839 Park Kavčí hory
 136 Sídliště Zelená liška 533 Sídliště Michelská 840 Centrální park Pankrác
 137 Družstevní ochoz 534 Sídliště Zelený pruh  841 Údolí Zátišského potoka
 138 Michle 535 Antala Staška  843 Vltava I.
 139 Kačerov 536 Sídliště Hodkovičky  847 V Podzámčí
 140 Jihlavská 537 Sídliště Novodvorská 862 Jalový Dvůr
 153 Pod Sychrovem 539 Sídliště Kamýk 873 Branické skály 
 172 Branické nádraží 545 Sídliště Jalodvorská  874 U Branického pivovaru
 173 Černý Kůň 546 Sídliště Krč  875 Velký háj
 223 Staré Záběhlice  550 Sídliště Spořilov I.  877Tyršův vrch 
 265 Libuš 551 Sídliště Spořilov II.  932Údolní niva Vltavy
 348 Děkanka 589 Pod Velkým hájem  977Krčský les 
 349  Dobeška    
Zveřejněno: 26.03.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout