Registrace k očkování krok za krokem


Od pátku 15. ledna 2021 se mohou k očkování proti nemoci COVID-19 registrovat všichni obyvatelé České republiky, kteří jsou již starší 80 let, ke konci ledna tuto možnost získali zdravotníci a od soboty 27. února 2021 se registrovat mohou i učitelé. Od pondělí 1. března 2021 se registrace otevře i pro občany, kteří dovršili věk 70 let.

Možnost objednat si pak konkrétní termín k očkování na konkrétním místě ale závisí i na dodávkách vakcíny do ČR. Podle typu vakcíny pak proběhne očkování v jednom nebo ve dvou termínech.

Registrace k očkování a rezervace termínu probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na webu: registrace.mzcr.cz (popřípadě: crs.uzis.cz ).

Co budete potřebovat:
 • Přístup na internet.
 • Mobilní telefon (nemusí být váš, ale je třeba, aby vám byl dostupný, protože na stejné číslo, s nímž se nejprve budete registrovat, obdržíte PIN 2 pro rezervaci místa a času očkování, který může přijít později).
 • Kartičku pojištěnce (průkazku zdravotní pojišťovny).
Dále následuje samotný popis postupných kroků registrace. Dole pod článkem pak jsou v malé fotogalerii i obrázky nejdůležitějších obrazovek, které se vám budou postupně zobrazovat (červeně "REGISTRACE V OBRÁZCÍCH" - doporučujeme prohlédnou napřed, ať víte, co vás čeká a jak to vypadá). Dvojitá linka uprostřed článku odděluje část REGISTRACE a REZERVACE.

1. REGISTRACE


Samotný průběh registrace je rozdělen do několika postupných kroků. Samotná registrace je možná přes Centrální rezervační systém: registrace.mzcr.cz , popřípadě: crs.uzis.cz . Od 15. ledna 2021 se v toto systému mohou k očkování registrovat pouze osoby starší 80 let. Ke konci ledna 2021 byla možnost registrace rozšířena i na zdravotníky. Od soboty 27. února 2021 dostali možnost se očkovat učitelé a od 1. března 2021 přibude věková kategorie 70+.

Pokud potřebujete s registrací pomoci nebo nemáte internet, počítač nebo mobilní telefon, s registrací vám může pomoci praktický lékař nebo blízká osoba.

S registrací i zodpovězením případných dotazů vám rovněž pomohou na některé z těchto informačních linek:
 • 1221 - bezplatná centrální linka je k dispozici v pracovních dnech od 8.00 do 19.00 hodin a o víkendu od 9.00 do 16.30 hodin.
 • 800 160 166 - bezplatná linka magistrátu - je v provozu denně od 8:00 do 16:00 hodin.
 • 800 194 237 - bezplatná linka zřizovaná městskou částí Praha 4 - je v provozu denně od 8:00 do 16:00 hodin.
2. VSTUP DO SYSTÉMU

Přímo na webu rezervačního systému se otevře stránka, kam vyplníte své telefonní číslo (nebo číslo osoby, které pomáháte s registrací) a souhlas se zpracováním údajů (zaškrtávací tlačítko). Tyto údaje odešlete do systému přes velké zelené tlačítko s nápisem ODESLAT. (Pozn. - Jedno telefonní číslo lze použít pro více registrovaných osob.)
Následně je nutné toto číslo potvrdit. Na vámi uvedené číslo přijde, ve formě SMS zpráva, jejímž obsahem je bezpečnostní PIN. Tento PIN vložíte do příslušné kolonky na stránce, která se po odeslání čísla otevře a stisknete zelené tlačítko POTVRDIT.

3. VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

Po potvrzení vašeho telefonního čísla (viz předchozí krok - zadání PIN) se pře vámi otevře nový formulář se Základními kontaktními údaji, oblastí adresy a kontaktů a oblastí volby očkovacího místa . Tento formulář postupně vyplníte (Pozn. - údaje označené malou červenou hvězdičkou jsou povinné a je nutné je vyplnit, jinak vás pak systém na závěr  "nepustí" dál).

Pokud někomu s registrací pomáháte, budete potřebovat o dané osobě níže uvedené informace, pokud vyplňujete formulář sami pro sebe, tak si je předem připravte a rozmyslete.
 • Jméno a příjmení
 • Číslo pojištěnce (obvykle rodné číslo, ale bez lomítka) - na kartičce zdravotní pojišťovny v kolonce č.6
 • Zdravotní pojišťovnu - systém v rozbalovacím menu nabízí výběr, kde je jak jméno pojišťovny, tak i její číslo
 • Místo trvalého pobytu - číslo popisné je to na baráku červené, e-mail je nepovinný, ale je vhodné ho uvést
 • Kraj a vybrané místo očkování - dvakrát rolovací menu, zvolte vhodně s ohledem na dostupnost pro vás
 • Dosažení věkové hranice (zaškrtávací pole) a Profesní příslušnost (jen pro zdravotníky!)
 • Zaškrtávací pole čestného prohlášení - nutno zašktnout
Zadané údaje potvrdíte stisknutím zeleného tlačítka ODESLAT ŽÁDOST.

4. POTVRZENÍ KOREKTNÍ REGISTRACE

Na nové obrazovce se vám objeví věta:

Vaše registrace na očkování proti onemocnění COVID-19 proběhla úspěšně!

UPOZORNĚNÍ:
 • Po úspěšné registraci vyčkejte, až obdržíte SMS zprávu s kódem PIN 2. Tento kód se odešle až v okamžiku, kdy bude ve vámi vybraném očkovacím místě volný termín. Je to tzv. zvací SMS.
 • Protože se průběh očkování odvíjí od aktuálních zásob vakcín a kapacity, PIN 2 můžete obdržet hned po registraci, nebo až za několik dní po ní.UPOZORNĚNÍ: Následující kroky můžete učinit opravdu až po obdržení PIN 2 ve "zvací SMS"


5. PŘIHLÁŠENÍ K REZERVACI MÍSTA / TERMÍNUPro samotnou rezervaci termínu očkování budete muset opět navštívit stránky Centrálního rezervačního systému. Ty správné pro tento krok najdete nejlépe pomocí následujícícho odkazu:


Na stránce, která se vám otevře, vyplníte nejprve Číslo pojištěnce (viz bod 3.) a pod něj vložíte šestimístný kód PIN 2, který k vám na telefon dorazil ve zvací SMS. Dále se dostanete kliknutím na modrozelené tlačítko "Pokračovat na rezervační stránku". Oba údaje jsou povinné.

6. VÝBĚR OČKOVACÍHO MÍSTA

Vámi zvolené očkovací místo zde v podstatě jen potvrdíte. A budete pokračovat dále.

Pozn. - V případě dostatku vakcín zde bude ve vzdálenější budoucnosti zřejmě i možnost změnit preferované očkovací místo obdobným výběrem jako v bodě 3., kdy se na výběr objeví jen ta místa, která mají dostatek vakcín.

7. VÝBĚR TERMÍNU OČKOVÁNÍ

Na vámi zvoleném očkovacím místě si pak postupně vybíráte den a čas očkování z volných termínů. Po jejich potvrzení (a akceptování systémem) je tato závěrečná souhrnná obrazovka (když vše klapne), schopna dalších úkonů.

Praktické upozornění: V případě, že se vám v horní části obrazovky objeví "narudlá" informace, že vámi zvolený čas je už obsazen, tak se nelekněte. Je to bohužel zřejmě normální fukce systému, který již obsazené časy "odmazává" až se zpožděním v řádu desítek minut. Může se vám tak stát, že budete muset absolvovat i několik pokusů, než se vám podaří "strefit se" do opravdu volného času. Tři i pět pokusů je "zcela normální" jev. A nyní vesele dále...

Jste stále na závěrečné souhrnné obrazovce. Při rolování dolů se objeví "komerční chyták". Jde o dvě tlačítka s názvy: Přihlásit a Registrovat zdarma. Tyto tlačítka ignorujte!!!

Dále rolujte dolů a zde na vás systém chystá již opravdu poslední dobrodružství. Tím je vyplnění data narození. Dopředu raději vzdejte možnost se proklikat pomocí myši na správné datum v nabízeném kalendáři. Lehce se totiž můžete dostat i do jiného století a jen špatně zpět. Nejlepší je datum narození zadat přímo z klávesnice (i s tečkama). Pak si kliknutím myší do jiné kolonky a zpět na datum narození jen ověřte v zobrazeném kalendáři, že den, měsíc i rok je takový, jaký jste napsali.

Dorolujte dolů, kde je "Váš vybraný čas" , "Počet osob" , informace o tom, kdo hradí rezervaci a klikněte na tlačítko Rezervovat. Měli byste pak poskočit na závěrečnou stránku.

8. POTVRZENÍ TERMÍNŮ

Zde uvidíte výsledek celého vašeho rezervačního procesu.UPOZORNĚNÍ:
 • Pokud jste v průběhu registrace neuvedli váš e-mail, je potřeba si údaje z obrazovky opsat (uložit, zkopírovat, ofotit, uložit otisk obrazovky). Na vámi uvedený telefon ale informace o termínu dorazí jako SMS taky.
 • V případě, že budete očkováni vakcínou, která vyžaduje dvě dávky, je vám druhý termín přidělen automaticky. Nemusíte tedy provádět žádnou druhou registraci ani rezervaci.
 • Pokud jste při registraci uvedli váš e-mail, tak vám informace o termínu (termínech) očkování přijdou na tuto e-mailovou adresu (většinou pro každý termín zvlášť). Dále vás bude systém postupně automaticky několikrát informovat o některých důležitých termínech (možnost zrušení rezervace, upozornění na blížící se termín očkování a pod.). Na tyto e-maily neodpovídejte (pouze v případě potřeby využijte odkazy v nich).
 • Z této obrazovky také máte možnost celou vaši rezervaci zrušit. Tato funkce má jistá časová omezení, podobně jako možnost zrušení rezervace z e-mailu, kde je na zrušení také odkaz. V případě zrušení rezervace a pro získání nové musíte celý proces opakovat znova (a lépe až po delší době, aby to systém stačil zpracovat).
 • Na vámi uvedený e-mail vám také potom přijde tzv. Očkovací certifikát, tedy potvrzení o vašem očkování (pokud e-mal nepoužijete, tak vám certifikát vystaví na očkovacím místě, ale nějakou dobu to tam většinou trvá). Na váš telefon po očkování také dorazí poslední SMS, tentokráte s kódem pro "rozbalení" Očkovacího certifikátu, který je z důvodu ochrany osobních údajů posílán jako zazipovaný archiv.Věříme, že vám tyto informace pomůžou pro zdárné absolvování registračního a potom i rezervačního postupu!


Kontaktní email pro další informace: jan.slezak@praha4.cz
Technické rady a porady: vit.drbal@praha4.czPOSTUP REGISTRACE PO OBRÁZCÍCHUKÁZKA OČKOVACÍHO CERTIFIKÁTU
Očkovací certifikát - ukázka
Vloženo: 16.02.2021 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 16.02.2021 – Vít Drbal
Vytisknout