Radnice nabízí malometrážní byty pro sociálně potřebné občany

Znak městské části Praha 4
Radnice čtvrté městské části přichází s nabídkou pronájmu několika desítek malometrážních bytů pro sociální účely, které jsou situovány v klidné části Prahy 4, v domě s pečovatelskou službou (DPS) v Braníku.

 

„Dobře si uvědomuje současnou nelehkou ekonomickou situaci, která ve zvýšené míře dopadá zejména na naše nejstarší, sociálně potřebné spoluobčany. Rozhodli jsme se proto v konkrétních případech neuplatňovat striktně  veškeré podmínky, které jinak pro nájem bytů v DPS platí,“ konstatuje radní městské části Praha 4 pro oblast majetku Pavel Caldr. Žadatel o byt pro sociální účely tak například nebude muset být příjemcem příspěvku na péči ani příjemcem pečovatelské služby. Musí ale být poživatelem starobního důchodu, musí mu být minimálně 65 let a alespoň dva roky musí mít trvalý pobyt v Praze 4. „Tyto sociální byty v branické DPS však budeme pronajímat za plné nájemné, které je u bytů na území městské části Praha 4 v daném kalendářním roce obvyklé, nikoli za snížené nájemné jako v ostatních bytech v DPS,“ informuje Pavel Caldr. 
Bydlení v domech s pečovatelskou službou je poskytováno zejména zdravotně postiženým občanům městské části Praha 4, zvláště seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, nevyžadujícím celodenní komplexní péči a využívajícím pravidelně pečovatelské služby. Bydlení v DPS je určeno zejména pro občany žijící osaměle, pro něž je stávající bydlení z nějakých důvodů nevyhovující, fyzicky nebo psychický náročné a neúnosné a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku potřebují zajišťovat některé své životní potřeby péčí jiné osoby a tuto pomoc nebo péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci.

Michal Sochor
tiskový mluvčí

Vytisknout