Průzkum veřejného mínění obyvatel Prahy 4 - „Bezpečnostní strategie“

V současné době byly v městské části Praha 4 zahájeny práce na projektu, jehož cílem je vytvoření „Bezpečnostní strategie“ a souboru návrhu opatření, jak hlavní bezpečnostní rizika řídit a předcházet jim. Pro realizaci projektu bylo ve výběrovém řízení vybráno konsorcium společností F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. a PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., které mají dlouholeté zkušenosti se zpracováním strategických dokumentů a bezpečnostních koncepcí.

Logo - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.jpg

Prvním krokem k vytvoření strategie bude analýza současného stavu situace bezpečnosti v městské části Praha 4. Součástí analýzy bude průzkum veřejného mínění obyvatel. Pomocí tohoto výzkumu bude mít veřejnost možnost vyjádřit své názory a postoje k bezpečnosti a kriminalitě v okolí jejich bydliště i v rámci celé městské části a svým názorem ovlivnit další směřování řešení této problematiky.

Průzkum bude probíhat v období května 2014 formou telefonického dotazování a bude prováděn pracovníky společnosti PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.. Prosíme občany, aby spolupracovali na tomto průzkumu, jehož výsledky budou důležité pro zpracování strategie bezpečnosti.

Dotazník je možné vyplnit také elektronicky na webovém odkazu - http://pruzkum.rozvoj-obce.cz

Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci „Optimalizace finančního řízení a zavedení strategického plánování v oblasti bezpečnosti na Praze 4“.

Děkujeme předem za spolupráci.