Provozování hlídaného parkoviště v Krči bude ukončeno


Provozování hlídaného parkoviště v Krči při ulici Štúrova společností Nella a Mates s.r.o. bude ke dni 5. srpna 2022 ukončeno. Důvodem je ukončení pachtovní smlouvy, kterou městská část Praha 4 uzavřela s touto společností.

Rada městské části Praha 4 rozhodla svým, usnesením číslo 13R-385/2022 ze dne 8. června 2022 ukončit pachtovní smlouvu uzavřenou se společností Nella a Mates s.r.o. za účelem provozování hlídaného parkoviště výpovědí z důvodu neplacení pachtovného.

Uživatelé parkoviště byli o ukončení provozu a jeho důvodu informováni oznámením vyvěšeným na oplocení kolem parkoviště.

Provozování hlídaného parkoviště v Krči bude ukončeno
Ilustrační foto: mapy.cz
Aktualizováno: 03.08.2022 – Vít Drbal
Vytisknout