Pronájem bytů ve svěřeném vlastnictví městské části Praha 4

Od roku 1996, kdy byla zrušena evidence žádostí o byt, městská část Praha 4 pronajímá obecní byty podle Radou městské části Praha 4 schváleného Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 4, který stanovuje možnosti pronájmu.

Jednou z těchto možností je účast v řízení o pronájem bytu na základě zveřejněného záměru pronájmu bytu, zpravidla bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4, a to i pro nájemce bytů v domech soukromých majitelů (s tím, že v případě rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy žadatel doloží dohodu o ukončení nájmu dosud užívaného bytu).Žadatelé, kteří splňují podmínky pro účast v řízení, reagují na konkrétní aktuálně zveřejněný záměr pronájmu obecního bytu. U pronájmů touto formou je rozhodujícím kritériem výše nabídnuté částky nájemného za 1m2 / měsíc, které je žadatel ochoten nabídnout za pronájem bytu, tedy podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce.

Městská část Praha 4 se výše uvedeným postupem při pronajímání bytů řídí v případě, že se volný byt nenachází v domě zařazeném do privatizace bytového fondu městské části Praha 4.

  • Záměr pronajmout byty (oznámení o uvolněných obecních bytech určených k pronajmutí) je aktuálně vždy po dobu cca 1 měsíce zveřejňován na úřední desce před budovou Úřadu městské části  Praha 4, na adrese ul. Antala Staška 2059/80b, Praha 4 – Krč.
  • Současně jsou informace k dispozici na elektronické úřední desce, a to včetně možnosti stažení formuláře žádosti a podmínek pro účast v řízení a pronájmu bytu. Zde jsou také zveřejňovány výsledky  řízení. 
  • Informace k pronájmu bytů formou zveřejněného záměru jsou k dispozici také v aplikaci Realitní inzerce městské části Praha 4. Tento realitní portál městské části Praha 4 přináší občanům lepší servis a informace podané v komplexní a vizuálně působivější formě, tj. nabídky standardně zveřejněné na úřední desce, ale v mnohem přehlednější a ucelenější podobě. U inzerátů tak například nechybí fotografie nebo umístění jednotlivých objektů na mapě Prahy 4. Nabídky je možné také filtrovat, a to nejen pro pronájem bytů a navíc jen pro určité katastrální území. Inzerce obsahuje nabídku pronájmu i prodeje bytů, nebytových prostor, nebytových objektů, pozemků, garáží a reklamních ploch.
  • V pokladně úřadu (přízemí radnice na adrese Antala Staška 2059/80b, Praha 4 – Krč) je zájemcům o pronájem bytu MČ Praha 4, v době zveřejnění, k dispozici aktuální záměr pronájmu volných bytů také v papírové podobě.

Občan, který je přihlášený k trvalému pobytu na území městské části Praha 4 minimálně 2 roky, má možnost požádat o byt sociální. Tyto byty lze pronajmout žadatelům, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi a nemají záznam v trestním rejstříku, na dobu určitou 1 rok s tím, že celkově může být poskytnut takto určený byt do nájmu maximálně na 5 let. Pronájem bytu (uvedeného do stavu způsobilého k řádnému užívání nákladem pronajímatele MČ Praha 4) se váže na plnění Sociálně-motivačního programu, který je rozvržen na 5 let. O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4 na návrh Komise pro sociální bydlení Rady MČ Praha 4. Formulář žádosti je k dispozici pod článkem ke stažení, poskytne jej také odbor obecního majetku Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 – Krč, 3. patro, místnost 3.24.

KE STAŽENÍ: 

 

Aktualizováno: 04.04.2016
Vytisknout