Projekt česko-švýcarské spolupráce v oblasti školství je v plném proudu

Na základě žádosti o dotaci je pod dohledem Ministerstva financí ČR realizován projekt v rámci Švýcarsko-české spolupráce.

Logo_SWISS_Cntrb_2010_jpg.jpg

V dubnu letošního roku se expertní skupina ředitelů škol městské části Praha 4 vydala na konzultační cestu do partnerských škol v Curychu ve Švýcarsku. Několikadenní návštěva přinesla mnoho zkušeností v oblasti výuky a přístupu v mateřských a základních školách. Dále se expertní skupina seznámila s odlišnou legislativou a celkovým přístupem. Na základě těchto poznatků budou probíhat semináře a další cesty, které přispějí ke zkvalitnění výuky na českých školách. Tato mezinárodní spolupráce má cenné výstupy pro zhodnocení kvality mateřských a základních škol. Výstupy z cest a popis zkušeností bude přístupný i široké veřejnosti na webových stránkách, které budou brzy zveřejněny.   

Lubor Kos
koordinátor pro dotace z fondů EU

 

Vytisknout