Projekt Efektivní a bezpečná Praha 4 úspěšně běží

Projekt s názvem „Optimalizace finančního řízení a zavedení strategického plánování v oblasti bezpečnosti na Praze 4“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, vstoupil do druhé třetiny.

Projekt se skládá ze dvou částí. Ta první je zaměřena na vypracování bezpečnostní strategie městské části Praha 4 a zavedení strategického plánování v této oblasti. Bezpečnostní strategie je základní dokument bezpečnostní politiky, který poskytne MČ rámec na řadu let. Druhou částí projektu je vytvoření systému efektivního finančního řízení v rámci úřadu městské části Praha 4. Záměrem je vytvoření optimálně nastaveného finančního řízení a kontrolních mechanismů včetně podpory řízení rozpočtového procesu a správy majetku.

Mezi hlavní cíle projektu, který bude ukončen koncem prázdnin letošního roku, patří vytvoření návrhu bezpečnostní strategie, návrhu optimálního nastavení efektivního systému finančního řízení městské části včetně kontrolních mechanismů a návrhu optimálního nastavení systému nakupování materiálu a služeb, návrhu optimálního nastavení efektivního systému správy majetku městské části včetně kontrolních mechanismů a v neposlední řadě také proškolení vybraných zaměstnanců úřadu a vybraných členů zastupitelstva městské části. Celých 85 procent nákladů na realizaci projektu bude uhrazeno z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Logo - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.jpg