Prohlášení starosty Pavla Caldra k lokalitě Nové Dvory

Strana zelených na svých webových stránkách záměrně klame veřejnost, když o lokalitě Nové Dvory v citaci Petry Rejchrtové tvrdí, že první výkresy stejně jako odpověď starosty Caldra na interpelaci na zastupitelstvu počítají s tímto územím jako se zastavitelným.

Nevím, o jakých prvních výkresech Petra Rejchrtová mluví, ale za sebe a za městskou část mohu jednoznačně prohlásit, že to je lež, Praha 4 nepřipravuje výstavbu na nezastavěných pozemcích v lokalitě Nové Dvory a opakovaně odmítá nepravdivé informace, které tvrdí opak. Na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 jsem nic takového neřekl, což je možné potvrdit stenozáznamem z tohoto jednání.

Jde o pozemky v sousedství sídliště Krč podél ulice Libušská o rozloze zhruba 10 hektarů vymezené ulicemi V Štíhlách  a Jalodvorská. Toto území je podle platného územního plánu nezastavitelné budovami pro administrativu a ostatní komerci, na většině plochy nelze realizovat ani stavby pro bydlení. Jeho využití je určeno pro sportovně rekreační účely a plochy zeleně.

 

V poslední době se na radnici objevilo několik dotazů našich obyvatel vyvolaných šířením nepravdivé informace, že městská část Praha 4 připravuje rozsáhlou výstavbu na těchto pozemcích. Takové nepravdivé informace, které matou občany, musím znovu co nejdůrazněji odmítnout.

 

Domnívám se, že spekulace o chystané výstavbě v okolí ulice Libušská vznikly záměrným šířením informačního materiálu z webových stránek Dopravního podniku k připravované výstavbě trasy metra D tak, jako kdyby šlo o konkrétní připravovanou stavbu. Vidím za tím zlý úmysl vyvolat nejistotu a obavy veřejnosti a zneužit toho v předvolebním boji.

 

Pozemky v této lokalitě jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a městská část Praha 4 již několik let žádá magistrát o jejich svěření, aby mohla zabránit různým spekulativním tlakům na výstavbu. Chápu, že lidé ze sídliště Krč jsou znepokojení. Chci proto v této souvislosti zdůraznit, že současné vedení Prahy 4 dlouhodobě sleduje cíl zachovat všechny významné zelené plochy a dále rozšiřovat možnosti pro sportovně rekreační aktivity obyvatel.

 

O možnosti funkčního využití území vymezené ulicemi V Štíhlách  a Jalodvorská se bude ještě mnohokrát diskutovat. Městská část Praha 4 sama předloží veřejnosti k připomínkám architektonickou studii rozvoje této lokality. Na konci prázdnin plánuje zahájit diskusi o návrzích.

 

Žádám představitele Strany zelených, aby v předvolebním boji používali pravdivé informace a nezpochybnitelná fakta, nikoli neověřené informace nebo dokonce lži.

Pavel Caldr,

starosta městské části Praha 4

Vytisknout