Program 5. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 20. prosince 2010

1. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, se společností PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Předkládá: p. Caldr

2. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektu standardů, interiéru a jeho volného mobiliáře v rámci prostor nového Úřadu MČ Praha 4 v objektu Beta v ul. Antala Staška 1670, s Mgr. A. Jan Nedvěd, místem podnikání Dušní 8/906, Praha 1, 110 00, IČ: 61301035 a městskou částí Praha 4, Táborská 350, Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník

3. Návrh k uzavření smlouvě o dílo na výkon inženýrské činnosti v rámci akce „ZŠ Plamínkové – rekonstrukce sportovního areálu“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem Ing. Vladimírem Malým, Pod Hájkem 2203/3, 180 00 Praha 8-Libeň, IČ: 40575110
Předkládá: Ing. Bodenlos
materiál byl stažen

Vytisknout