Program 4. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 30. 1. 2015

P R O G R A M

4. mimořádného zasedání Rady MČ Praha 4 dne 30. 1. 2015

1. Návrh k uzavření smlouvy o poskytnutí maintenance McAfee mezi YOUR SYSTEM, spol. s r.o., sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4-Chodov, IČ: 00174939 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

2. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.2014/0852/OHOS ze dne 31.7.2014 o provozování software iDES (legislativní maintenance)  mezi TOM-computer, s.r.o., sídlem Sládkova 476/3, 170 00 Praha 7, IČ: 60465832  a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

3. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě  o podpoře č.2014/0864/OHOS ze dne 31.7.2014  mezi ICZ a.s., sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ: 25145444 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

4. Návrh k uzavření dodatku č.2  ke smlouvě č.2014/0843/OHOS ze dne 30.7.2014 o technické a systémové podpoře  mezi T-MAPY spol.s.r.o., sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ: 47451084 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

5. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č.2014/0842/OHOS ze dne 29.7.2014 o poskytování provozní podpory systému Proxio  mezi MARBES CONSULTING s.r.o., sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň,IČ: 25212079a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

6. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.2014/0841/OHOS o technické podpoře mezi VITA software, s.r.o., sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

7. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.2014/0840/OHOS ze dne 29.7.2014 o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM Klient-Aplikační server-SQL server (DC2) a jeho servisu  mezi DATACENTRUM systems & consulting, a. s., sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4-Kamýk,IČ: 25631721 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

8. Návrh k uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.2014/0866/OHOS/51 ze dne 31.7.2014 o převodu práv k užití a poskytování podpory programového vybavení počítačového systému GINIS MC04 s GORDIC spol. s r.o., sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

9. Různé.

Vytisknout