Program 39. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 20. 12. 2013

P R O G R A M

39. mimořádného zasedání Rady MČ Praha 4 dne 20. 12. 2013 

1. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zadání veřejné zakázky na dodávky, spočívající v zajištění dodávky kompostérů a souvisejícího zboží pro městskou část Praha 4 („Dodávka kompostérů a souvisejícího zboží pro městskou část Praha 4“).
Předkládá. Mgr. Píša

Pavel Caldr,
v.r. starosta MČ Praha 4