Program 37. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 4. 12. 2013

P R O G R A M

37. mimořádného zasedání Rady MČ Praha 4 dne 4. 12. 2013 

1. Návrh k úplatnému nabytí id 1/6 pozemku parc. č. 2910/328 katastrální území Nusle.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

2. Návrh k revokaci usnesení 36R-1561/2013 ze dne 3. 12. 2013 a návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 11.12.2013.
Předkládá: starosta

Pavel Caldr
v.r. starosta MČ Praha 4