Program 32. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 30. 10. 2013

P R O G R A M

32. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 4 dne 30. 10. 2013 

1. Návrh k nesouhlasu s návrhem Protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2013 až 2020
Předkládá: Bc. Michková

2. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Doplnění herních prvků na dětských hřištích zřízených městskou částí Praha 4“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 16.9.2013 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Předkládá: Ing. Bodenlos

Ing. Jiří Bodenlos,
zástupce starosty MČ Praha 4