Program 30. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 21. listopadu 2012

1. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce motorového vozidla pro Zdravotnické zařízení městské části Praha 4, sídlem Kotorská 40, 140 00 Praha 4 - Krč, zastoupené Bc. Janem Schneiderem, ředitelem, IČ: 44846291
Předkládá:

2. Různé